Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
T
in tức
64x64

Mục tiêu, đam mê và dấn thân yếu tố quan trọng

11/7/2017

Con đường khởi nghiệp đi đến thành công bao giờ cũng gian nan, xá định đúng mục tiêu, đam mê và dấn thân là yếu tố quan trọng tiên quyết đầu tiên trong khởi nghiệp.

64x64

Công tác dạy nghề cho thanh niên nông thôn

11/7/2017

Thực hiện Chỉ thị 36-CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc triển khai Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

64x64

Các hoạt động giúp đỡ thanh niên nông thôn

11/7/2017

Thanh niên là nguồn nhân lực trẻ chiếm phần lớn trong cơ cấu dân số của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng và tham gia xây dựng nền kinh tế.

A
lbum ảnh

V
ideo clip

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn