Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn khóa XI


Stt
Họ và tên
Chức vụ
01
Nguyễn Hoàng Tùng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn - Chủ tịch.
02
Lộc Minh Hiệp
UV BTV Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban TTN - TH Tỉnh Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực.
03
Đỗ Văn Sơn
UV BCH Tỉnh Đoàn, Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Lạng Sơn - Phó Chủ tịch.
04
Hoàng Thị Liễu
Trưởng Phòng Phương pháp công tác Đội, Cung Thiếu nhi - Phó Chủ tịch.
05
Phạm Thị Huyền
Cán bộ Ban TTN - TH Tỉnh Đoàn - Ủy viên.
06
Đinh Thị Thu Hiền
Cán bộ Ban TTN - TH Tỉnh Đoàn - Ủy viên.