Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Lạng Sơn

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

01

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam

- Chức vụ: Bí thư

- Sđt cơ quan: 0205.3812.300

02

 

- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư

- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

- Sđt cơ quan: 0205.3812.417

03

 

- Họ tên: Lăng Văn Chí

- Chức vụ: Phó Bí thư.

- Sđt cơ quan: 0205.3815.969

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

SĐT: 0205.3811.624 - Email: bantochuctdlsvn@gmail.com

04

 

- Họ tên: Nguyễn Viết Chung

- Chức vụ: Trưởng ban

05

 

- Họ tên: Nông Thị Vân

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

06

 

 - Họ tên: Hoàng Thị Thu Trang

 - Chức vụ: Cán bộ

BAN TUYÊN GIÁO

SĐT: 0205.6251.121 - Email: bantuyengiaotdlsvn@gmail.com

07

 

- Họ tên: Đàm Thị Thanh Tâm

- Chức vụ: Trưởng ban

08

 

- Họ tên: Triệu Thị Liễu

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

09

 

 - Họ tên: Đinh Thị Linh Chi

 - Chức vụ: Cán bộ

BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC

SĐT: 0205.6251.145 - Email: bantruonghoctdlsvn@gmail.com

10

 

- Họ tên: Lưu Thị Tình

- Chức vụ: Trưởng ban

11

 

- Họ tên: Trần Quang Long

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban

12

 

- Họ tên: Phan Thanh Linh

- Chức vụ: Cán bộ

BAN PHONG TRÀO VÀ CÔNG TÁC HỘI

SĐT: 0205.3811.625 - Email: hoilienhiepthanhnienls@gmail.com hoặc banphongtraotdlsvn@gmail.com

13

 

- Họ tên: Đoàn Thành Công

- Chức vụ: Trưởng ban

14

- Họ tên: Nông Thị Hồng Nga

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

15

 

- Họ tên: Đỗ Hồng Quân

- Chức vụ: Cán bộ

VĂN PHÒNG

SĐT: 0205.3812.137 - Email: vanphongtdlsvn@gmail.com

16

 

- Họ tên: Hứa Văn Đoàn

- Chức vụ: Cán bộ

17

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thoa

- Chức vụ: Cán bộ

18

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Vinh

- Chức vụ: Văn thư, tạp vụ

19

 

-  Họ tên: Vũ Thị Kiều Nga

- Chức vụ: Kế toán

20

 

- Họ tên: Thân Quang Hưng

- Chức vụ: Lái xe

21

 

- Họ tên: Vi Văn Hậu

- Chức vụ: Lái xe

CUNG THANH THIẾU NHI

01

 

- Họ tên: Đỗ Văn Sơn

- Chức vụ: Giám đốc

- Sđt cơ quan: 0205.3711.885

02

 

- Họ tên: Hoàng Thị Liễu

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Sđt cơ quan: 0205.3789.989

03

 

- Họ tên: Trịnh Kim Yến

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- SĐT cơ quan: 0205.3788.123

PHÒNG HÀNH CHÍNH

04

 

- Họ tên: Hà Thị Thu Hường

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3872.067

05

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Chức vụ: Kế toán

- Sđt cơ quan: 0205.3898.200

06

 

- Họ tên: Vi Thị Nhàn

- Chức vụ: Thủ quỹ

07

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh

- Chức vụ: Cán bộ

 

Tổ bảo vệ

- Sđt cơ quan: 0205.3870.681

PHÒNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ

08

 

- Họ tên: Trịnh Thị Xuân Bình

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3711.142

09

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Điểm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3872.066

10

 

- Họ tên: Nguyễn Thuý Nga

- Chức vụ: Cán bộ

TỔ MẪU GIÁO

15

 

- Họ tên: 

- Chức vụ:

- Sđt cơ quan: 0205.3711.141

HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TT

Stt

Đơn vị

Bí thư

Số điện thoại

01

 Thành Đoàn Lạng Sơn

 Lê Thùy Dung

0205.3716.365

0949.229.784

02

 Huyện Đoàn Cao Lộc

 Nguyễn Trọng Khánh (PBT phụ trách)

0205.3861.488

0977.808.187

03

 Huyện Đoàn Lộc Bình

 Nông Thị Hảo

0205.3840.122

0982.144.998

04

 Huyện Đoàn Đình Lập

 Nông Đức Vượng

0205.3846.247

0977.774.211

05

 Huyện Đoàn Văn Quan

 Trần Thị Thu Hường

0205.3830.127

0912.210.386

06

 Huyện Đoàn Bình Gia

 Lý Văn Thắng (PBT phụ trách)

0205.3834.455

0989.276.423

07

 Huyện Đoàn Bắc Sơn

 Đào Thị Duy Khánh (PBT phụ trách)

0205.3837.239

0826.119.189

08

 Huyện Đoàn Chi Lăng

 Nguyễn Thị Huệ (PBT phụ trách)

0205.3820.407

0374.699.560

09

 Huyện Đoàn Hữu Lũng

 Nguyễn Tố Nga 

0205.3825.366

0816.725.735

10

 Huyện Đoàn Văn Lãng

 Hứa Quỳnh Nga

0205.3880.396

0948.634.275

11

 Huyện Đoàn Tràng Định

 Tô Ngọc Anh

0205.3883.224

0914.697.668

12

 Đoàn Khối Các cơ quan

 Bùi Thị Giang

0205.3810.329

0918.308.006

13

 Đoàn Công an tỉnh

 Hoàng Trung Toàn

0205.3869.013

0916.087.666

14

 Đoàn BCH Quân sự tỉnh

 Bùi Văn Minh

0205.3859.078

0338.039.387

15

 Đoàn BCH Bộ đội BP tỉnh

 Vũ Quốc Toàn

0205.3858.528

0985.935.665

16

 Đoàn Trường CĐ Sư  phạm

 Hà Thị Thanh Huyền

0205.6252.514

0961.906.838

17

 Đoàn Trường CĐ Y tế

 Trần Văn Đang

0912.395.855

18

 Đoàn Trường CĐ Nghề và  NL Đ.Bắc

 Phạm Bá Ngọc

0205.3829.416

0167.4352.968

 

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn