Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Lạng Sơn

 
THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN
01
- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam
- Năm sinh: 1981
- Chức vụ: Bí thư
- Trình độ: Đại học Sư phạm.
- Sđt cơ quan: 0205.3812.300
- DĐ: 0984.394.027
- Email: tuannamlsvn@gmail.com
02
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/3.jpg
 
- Họ tên: Lộc Minh Hiệp
- Năm sinh: 1981 
- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.
- Trình độ: Đại học Thể dục Thể thao.
- Sđt cơ quan: 0205. 3812.417
- DĐ: 0942.711.888
- Email: minhhieplsvn@gmail.com
03
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Chung.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Văn Chung
- Năm sinh: 1981
- Chức vụ: Phó Bí thư
- Trình độ: Thạc sỹ quản lý kinh tế.
- Sđt cơ quan: 0205.3815.969
- DĐ: 0988.688.100
- Email: nguyenvanchungls@gmail.com
04
 
- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Phó Bí thư, Chánh Văn phòng
- Trình độ: Đại học KHTN.
- Sđt cơ quan: 0205.63262.166
- DĐ: 0918313988
- Email: dinhanhthuls@gmail.com
 
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
SĐT: 0205.3811.624 - Email: bantochuctdlsvn@gmail.com
05
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Chung.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Viết Chung
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Luật.
- DĐ: 0985.752.266 – 0947.335.779
- Email: nguyenvietchung83@gmail.com
06
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Van.jpg
 
- Họ tên: Nông Thị Vân
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Công Đoàn.
- DĐ: 0949.268.366
07
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Luc.jpg
 
- Họ tên: Hoàng Thế Lực
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0913.133.478
- Email: hoanglucls88@gmail.com
08
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Khanh(1).JPG