Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Lạng Sơn

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

01

 

 

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam

- Chức vụ: Bí thư

- Sđt cơ quan: 0205.3812.300

02

 

 

- Họ tên: Lộc Minh Hiệp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực.

- Sđt cơ quan: 0205. 3812.417

03

 

 

- Họ tên: Nguyễn Văn Chung

- Chức vụ: Phó Bí thư

- Sđt cơ quan: 0205.3815.969

04

 

 

- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư

- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

- Sđt cơ quan: 0205.63262.166

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

SĐT: 0205.3811.624 - Email: bantochuctdlsvn@gmail.com

05

 

 

- Họ tên: Nguyễn Viết Chung

- Chức vụ: Trưởng ban

06

 

 

- Họ tên: Nông Thị Vân

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

07

 

 

- Họ tên: Hoàng Thế Lực

- Chức vụ: Cán bộ

08

 

 

 - Họ tên: Hoàng Thị Thu Trang

 - Chức vụ: Cán bộ

BAN TUYÊN GIÁO

 SĐT: 0205.6251.121 - Email: bantuyengiaotdlsvn@gmail.com

09

 

 

- Họ tên: Đàm Thị Thanh Tâm

- Chức vụ: Trưởng ban

10

 

 

 

- Họ tên: Triệu Thị Liễu

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

11

 

 

 - Họ tên: Đinh Thị Linh Chi

 - Chức vụ: Cán bộ

 

12

 

 

 

- Họ tên: Vi Tùng Khánh

- Chức vụ: Cán bộ

BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC

SĐT: 0205.6251.145 - Email: bantruonghoctdlsvn@gmail.com

13

 

 

- Họ tên: Lưu Thị Tình

- Chức vụ: Trưởng ban

14

 

 

- Họ tên: Trần Quang Long

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban

15

 

 

 

- Họ tên: Phan Thanh Linh

- Chức vụ: Cán bộ

16

 

 

- Họ tên: Nguyễn Trọng Khánh

 - Chức vụ: Cán bộ

BAN PHONG TRÀO VÀ CÔNG TÁC HỘI

SĐT: 0205.3812.162 - Email: hoilienhiepthanhnienls@gmail.com

SĐT: 0205.3811.625 - Email: banphongtraotdlsvn@gmail.com

17

 

 

- Họ tên: Phạm Thị Huyền

- Chức vụ: Trưởng ban

18

 

 

- Họ tên: Nông Thị Hồng Nga

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

19

 

 

- Họ tên: Trần Thị Minh

- Chức vụ: Cán bộ

20

 

 

- Họ tên: Đỗ Hồng Quân

- Chức vụ: Cán bộ

21

 

 

- Họ tên: Hoàng Công Chánh

- Chức vụ: Cán bộ

VĂN PHÒNG

SĐT: 0205.6263.666 - Email: vanphongtdlsvn@gmail.com

22

 

- Họ tên: Trương Vi Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

23

 

- Họ tên: Hứa Văn Đoàn

- Chức vụ: Cán bộ

24

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thoa

- Chức vụ: Cán bộ

25

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Vinh

- Chức vụ: Văn thư, tạp vụ

26

 

 

-  Họ tên: Vũ Thị Kiều Nga

- Chức vụ: Kế toán

27

 

- Họ tên: Thân Quang Hưng

- Chức vụ: Lái xe

28

 

 

- Họ tên: Vi Văn Hậu

- Chức vụ: Lái xe

CUNG THANH THIẾU NHI

01

 

 

- Họ tên: Đỗ Văn Sơn

- Chức vụ: Giám đốc

- Sđt cơ quan: 0205.3711.885

02

 

- Họ tên: Hoàng Thị Liễu

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Sđt cơ quan: 0205.3789.989

03

 

 

- Họ tên: Trịnh Kim Yến

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- SĐT cơ quan: 0205.3788.123

PHÒNG HÀNH CHÍNH

04

 

 

- Họ tên: Hà Thị Thu Hường

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3872.067

05

 

 

- Họ tên: Đoàn Thị Phương Hoa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành Chính

 

06

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Chức vụ: Kế toán

- Sđt cơ quan: 0205.3898.200

07

 

 

- Họ tên: Vi Thị Nhàn

- Chức vụ: Thủ quỹ

08

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh

- Chức vụ: Cán bộ

 

Tổ bảo vệ

- Sđt cơ quan: 0205.3870.681

PHÒNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ

09

 

 

- Họ tên: Trịnh Thị Xuân Bình

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3711.142

10

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Điểm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3872.066

11

 

 

- Họ tên: Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

12

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thuý Nga

- Chức vụ: Cán bộ

13

 

 

- Họ tên: Hà Văn Hành

- Chức vụ: Cán bộ

14

 

 

- Họ tên: Hoàng Thị Thì

- Chức vụ: Cán bộ

15

 

 

- Họ tên: Nguyễn Mạnh Dũng

- Chức vụ: Cán bộ

16

 

 

- Họ tên: Nguyễn Trung Kiên

- Chức vụ: Cán bộ

TỔ MẪU GIÁO

17

 

 

- Họ tên: Dương Ngọc Anh

- Chức vụ: Phụ trách cơ sở mầm non

- Sđt cơ quan: 0205.3711.141

HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TT

Stt

Đơn vị

Bí thư

Số điện thoại

01

 Thành Đoàn Lạng Sơn

 Lê Thùy Dung

0205.3716.365

0949.229.784

02

 Huyện Đoàn Cao Lộc

 Lăng Văn Chí

0205.3861.488

0977.128.193

03

 Huyện Đoàn Lộc Bình

 Nông Thị Hảo (Phó Bí thư phụ trách)

0205.3840.122

0982144998

04

 Huyện Đoàn Đình Lập

 Nông Đức Vượng

0205.3846.247

0977.774.211

05

 Huyện Đoàn Văn Quan

 Trần Thị Thu Hường

0205.3830.127

0912.210.386

06

 Huyện Đoàn Bình Gia

 Lý Văn Thắng

0205.3834.455

07

 Huyện Đoàn Bắc Sơn

 Đinh Mã Linh

0205.3837.239

01293.856.856

08

 Huyện Đoàn Chi Lăng

 Đoàn Thành Công

0205.3820.407

098 8612468

09

 Huyện Đoàn Hữu Lũng

 Nguyễn Tố Nga 

0205.3825.366

0127.6725.735

10

 Huyện Đoàn Văn Lãng

 Hứa Quỳnh Nga

(Phó Bí thư phụ trách)

0205.3880.396

11

 Huyện Đoàn Tràng Định

 Tô Ngọc Anh

(Phó Bí thư phụ trách)

0205.3883.224

12

 Đoàn Khối Các cơ quan

 Bùi Thị Giang

0205.3810.329

0918.308.006

13

 Đoàn Công an tỉnh

 Hoàng Trung Toàn

0205.3869.013

0916.087.666

14

 Đoàn BCH Quân sự tỉnh

 Đinh Hải Độ

0205.3859.078

0943.136.569

15

 Đoàn BCH Bộ đội BP tỉnh

 Hoàng Anh Dũng

0205.3858.528

0166.9720.208

16

 Đoàn Trường CĐ Sư  phạm

 Nông Ngọc Hồi

0205.6252.514

0916.298.338

17

 Đoàn Trường CĐ Y tế

 Trần Văn Đang

0912.395.855

18

 Đoàn Trường CĐ Nghề và  NL Đ.Bắc

 Phạm Bá Ngọc

0205.3829.416

0167.4352.968


Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn