Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

01

- Họ tên: Nguyễn Hoàng Tùng
- Năm sinh: 1977
- Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh.
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 83B - đường Nguyễn Du - phường Đông Kinh - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Thạc sỹ quản lý giáo dục.
- Sđt cơ quan: (025)3812300
- DĐ: 0982001577
- Email: hoangtunglsvn@gmail.com

02

- Họ tên: Lộc Minh Hiệp
- Năm sinh: 1981
- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 39 - xóm Phai Luông - phường Chi Lăng - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Thể dục Thể thao.
- Sđt cơ quan: (025)3815969
- DĐ: 0942711888
- Email: minhhieplsvn@gmail.com

03

- Họ tên: Nguyễn Văn Chung
- Năm sinh: 1981
- Chức vụ: Phó Bí thư
- Chỗ ở hiện nay: Khu N18 - Thị trấn Cao Lộc - H. Cao Lộc - T. Lạng Sơn.
- Trình độ: Thạc sỹ quản lý kinh tế.
- Sđt cơ quan: (025)6
- DĐ: 0988688100
- Email: nguyenvanchungls@gmail.com

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

SĐT (025)3811624. Email: bantochuctdlsvn@gmail.com

04

 

 

- Họ tên: Nguyễn Viết Chung
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: Tổ 3 - Khối 6 - phường Đông Kinh - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Luật.
- DĐ: 0985752266 - 0947335779
- Email: nguyenvietchung83@gmail.com

05

 

 

- Họ tên: Nông Thị Vân
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể Công an - đường Nhị Thanh - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Công Đoàn.
- DĐ: 0949268366

06

 

 

- Họ tên: Hoàng Thế Lực
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Thôn Cốc Cưởm, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định – Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0913133478
- Email: hoanglucls88@gmail.com

07

 

- Họ tên: Vi Tùng Khánh
- Năm sinh: 1991
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Đường Bắc Sơn – phường Chi Lăng – Tp. Lạng Sơn
- Trình độ: Đại học Thương mại
- DĐ: 01662884541
- Email: vitungkhanh@gmail.com

BAN TUYÊN GIÁO

 

SĐT: (025)6251121. Email: bantuyengiaotdlsvn@gmail.com

08

 

 

- Họ tên: Đàm Thị Thanh Tâm
- Năm sinh: 1982
- Chức vụ: Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 15 - đường Phan Chu Trinh - phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Sư phạm.
- DD: 0904459939
- Email: damthanhtamls@gmail.com

09

 

 

 - Họ tên: Đinh Thị Linh Chi
 - Năm sinh: 1989
 - Chức vụ: Cán bộ
 - Chỗ ở hiện nay: Số nhà 18 - Tổ 1 - Khối 7 - Thị trấn Cao Lộc - H. Cao Lộc - T. Lạng Sơn.
 - Trình độ: Đại học Sư phạm.
 - DĐ: 0984347773             
 - Email: linhchi198td@gmail.com

10

 

 

 - Họ tên: Hoàng Thị Thu Trang
 - Năm sinh:1987
 - Chức vụ: Cán bộ
 - Chỗ ở hiện nay: Số nhà 114 - đường Lê Hồng Phong - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.
 - Trình độ: Học viện Hành chính.
 - DĐ: 0978789288
 - Email: hoangthutrangtdls@gmail.com

11

 

 - Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
 - Ngày tháng năm sinh: 10/10/1992
 - Chỗ ở hiện nay: 12 Phai Vệ, Đông Kinh, TP.Lạng Sơn
 - Trình độ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 - SĐT: 0989686908
 - Email: nguyentrungkien101092@gmail.com 
12
 - Họ tên:Lương Đình Tuấn
 - Năm sinh: 1989
 - Chỗ ở hiện nay: Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
 - Trình độ: Đại học Văn hóa Hà Nội
 - SĐT: 0916188808
 - Email: dinhtuan.ldt@gmail.com

BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC

SĐT: (025)6251145. Email: bantruonghoctdlsvn@gmail.com

13

 

- Họ tên: Nông Thánh Thiên
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: đường Đèo Giang - phường Chi Lăng - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Cao đẳng sư phạm.
- DĐ: 01676712631
- Email: khanhthienls@gmail.com

14

 

- Họ tên: Lưu Thị Tình
- Năm sinh: 1984
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 3/5 - đường Lê Hồng Phong - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Sư phạm.
- DĐ: 0915152890
- Email: maitinhtdlsvn@gmail.com
15
- Họ tên: Trần Quang Long
- Năm sinh: 1986
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 287 - đường Lê Lợi - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học sư phạm.
- DĐ: 0915640666
- Email: quanglongls@gmail.com

16

 

- Họ tên: Hứa Văn Đoàn
- Năm sinh: 1986
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Ngõ 11, đường Ngô Quyền - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học sư phạm.
- DĐ: 0919505166
- Email: huavandoan@gmail.com

BAN ĐOÀN KẾT - TẬP HỢP THANH NIÊN

SĐT:  (025)3812162. Email: hoilienhiepthanhnienls@gmail.com

17

- Họ tên: Phạm Thị Huyền
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 35/1 - đường Lê Đại Hành - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Sư phạm.
- DĐ: 0915474449
- Email: phamhuyentdls@gmail.com

18

 

- Họ tên: Nông Thị Hồng Nga
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 11 - Ngõ 1 - đường Lê Đại Hành - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Hành chính; Đại học Kinh tế Quốc dân.
- DĐ: 0982678587
- Email: hongngals21@gmail.com

19

 

- Họ tên: Triệu Thị Liễu
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 16 - Ngõ 2 - đường Nguyễn Du - phường Đông Kinh - Tp.Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0948821989
- Email: lieutrieuk52qth@gmail.com
20
- Họ tên: Lê Triệu Phi
- Năm sinh: 1989
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 01244686636
 

BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN

SĐT: (025)3811625. Email: banphongtraotdlsvn@gmail.com

21

 

- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: số 8 – ngõ 21 – đường Bà Triệu – phường Đông Kinh – Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học KHTN.
- DĐ: 0918313988
- Email: dinhanhthuls@gmail.com

22

 

- Họ tên: La Mạnh Hải
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 25 - đường Bến Bắc - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Nông Lâm.
- DĐ: 01689306485
- Email: lyhaidongmo@gmail.com

23

 

- Họ tên: Trần Thị Minh
- Năm sinh: 1979
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 33 - Ngõ 4 - đường Nhị Thanh - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0912272428
- Email: tranminhlsvn@gmail.com

24

 

- Họ tên: Đỗ Hồng Quân
- Năm sinh: 1987
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 10 - Ngõ 14 - đường Bắc Sơn - phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0982558585
- Email: hongquantdls@gmail.com

VĂN PHÒNG

SĐT: (025)6263666. Email: vaphongtdlsvn@gmail.com

22

 

- Họ tên: Trương Vi Hà
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 22/4 - đường Mỹ Sơn - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Văn hóa du lịch.
- DĐ: 01299596866
- Email: vihadl3@gmail.com

24

 

- Họ tên: Phan Thanh Linh
- Năm sinh: 1990
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Thôn Khòn Khuyên - xã Mai Pha - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Đà Lạt.
- DĐ: 0912507838
- Email: linhphanlsvn@gmail.com

25

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Vinh
- Năm sinh: 1972
- Chức vụ: Văn thư, tạp vụ
- Chỗ ở hiện nay: Thôn Mai Thành - xã Mai Pha - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Trung cấp tin hoc.
- Sđt cơ quan: (025)3812137
- DĐ: 0982319578

26

 

-  Họ tên: Vũ Thị Kiều Nga
- Năm sinh: 1981
- Chức vụ: Kế toán
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 01 - Ngõ 2 - Khối 6 - đường Bà Triệu - phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Kế toán.
- Sđt cơ quan: (025)3813710
- DĐ: 0983578581

27

 

- Họ tên: Thân Quang Hưng
- Năm sinh: 1979
- Chức vụ: Lái xe
- Chỗ ở hiện nay: Thôn Trung cấp - xã Mai Pha - Tp. Lạng Sơn.
- DĐ: 0983359468

28

 

 

- Họ tên: Vi Văn Hậu
- Năm sinh: 1978
- Chức vụ: Lái xe
- Chỗ ở hiện nay: Khối 7 - phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn.
- DĐ: 0987896568

 CUNG THIẾU NHI

01

 

- Họ tên: Đỗ Văn Sơn
- Năm sinh: 1976
- Chức vụ: Giám đốc
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 10A - Ngõ 1 - đường Tô Thị - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Văn hóa.
- Sđt cơ quan: (025)3711885
- DĐ: 0912124556

02

 

- Họ tên: Hoàng Thị Liễu
- Năm sinh: 1975
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Chỗ ở hiện nay: Tổ 1 - Khối 8 - Thị trấn Cao Lộc - H. Cao Lộc - T. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học KHXH  & NV.
- Sđt cơ quan: (025)3789989
- DĐ: 0949230248
- Email: hoanglieuls@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH

03

 

 

- Họ tên: Hà Thị Thu Hường
- Năm sinh: 1973
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: (025)3872067
- DĐ: 0982980106

04

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thái
- Năm sinh: 1964
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- DĐ: 0989450723

05

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Năm sinh: 1977
- Chức vụ: Kế toán
- Chỗ ở hiện nay: Số 10 - Ngõ 13 - đường Mỹ Sơn - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Kế toán.
- Sđt cơ quan: (025)3898200
- DĐ: 0916853898
- Email: nguyenthithuyhangls@gmail.com

06

 

 

- Họ tên: Vi Thị Nhàn
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Thủ quỹ
- DĐ: 0915988783

07

 

- Họ tên: Vy Hồng Quân
- Năm sinh:1989
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0974458666

 

Tổ bảo vệ

- Sđt cơ quan: (025)3870681

PHÒNG NV VÀ BD NĂNG KHIẾU

08

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Điểm
- Năm sinh: 1978
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- DĐ: 0983051239

09

 

- Họ tên: Đoàn Thị Phương Hoa
- Năm sinh: 1980
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- DĐ: 0936222898

10

 

- Họ tên: Nguyễn Thuý Nga
- Năm sinh: 1980
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0949225769
 
 
 

11

 

- Họ tên: Hà Văn Hành
- Năm sinh: 1984
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0983915693

12

 

- Họ tên: Hoàng Thị Thùy
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ:

PHÒNG PP CÔNG TÁC ĐỘI

13

 

- Họ tên: Trịnh Thị Xuân Bình
- Năm sinh: 1974
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: (025)3711142
- DĐ: 0916058555
 

14

 

- Họ tên: Nguyễn Quang Huy
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- DĐ: 0983159183

15

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Dương
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0945789708

TỔ MẪU GIÁO

17

 

- Quản lý chuyên môn: Dương Ngọc Anh

- Sđt cơ quan: (025)3711141

- DĐ: 0949276000

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN

01

 

- Họ tên: Trịnh Kim Yến
- Năm sinh: 1969
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 39 - Phố Đông Kinh - phường Đông Kinh - Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Kế toán.
- SĐT cơ quan: (025)3788123
- DĐ: 0973494764

02

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh
- Năm sinh: 1992
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học Lâm nghiệp
- DĐ: 0986632893

03

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thoa
- Năm sinh: 1987
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 22/1, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.
- Trình độ: Cao đẳng Sư phạm.
- DĐ: 0912398166
- Email: thoanguyen6688@gmail.com

04

 

- Họ tên: Phan Huy Đức
- Năm sinh: 1992
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Số 13 Ngô Gia Tự - P. Đông Kinh – Tp. Lạng Sơn.
- Trình độ: Đại học văn hóa.
- DĐ: 0901599338
- Email: phanhuyduc92ls@gmail.com

05

 

- Họ tên: Nguyễn Mạnh Dũng
- Năm sinh: 1994
- Chức vụ: Cán bộ
- Chỗ ở hiện nay: Số 34, khu 1 thị trấn Đình Lập, Đình Lập, Lạng Sơn
- Trình độ: Trung cấp Luật
- DĐ: 0988872136
- Email:

HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TT

Stt

Đơn vị

Số cơ quan

Bí thư

Di động

01

 Thành Đoàn Lạng Sơn

3716365

Lê Thùy Dung

0949229784

02

 Huyện Đoàn Cao Lộc

3861488

Lăng Văn Chí

0977128193

03

 Huyện Đoàn Lộc Bình

3840122

Chu Thị Kim Chi

0978253749

04

 Huyện Đoàn Đình Lập

3846247

Nông Đức Vượng (PBT phụ trách)

0977.774211

05

 Huyện Đoàn Văn Quan

3830127

Trần Thị Thu Hường (PBT phụ trách)

0912210386

06

 Huyện Đoàn Bình Gia

3834455

Nông Ngọc Duy

0976100622

07

 Huyện Đoàn Bắc Sơn

3837239

Dương Mai Khoa

0915323389

08

 Huyện Đoàn Chi Lăng

3820407

Nguyễn Hùng Mạnh

0985707488

09

 Huyện Đoàn Hữu Lũng

3825366

Nguyễn Tố Nga (PBT phụ trách)

01276725735

10

 Huyện Đoàn Văn Lãng

3880396

Vũ Hồng Khanh

01663478286

11

 Huyện Đoàn Tràng Định

3883224

Bế Thị Thủy

0977511696

12

 Đoàn Khối Các cơ quan

3810329

Bùi Thị Giang

0918308006

13

 Đoàn Công an tỉnh

3869013

Hoàng Trung Toàn

0916087666

14

 Đoàn BCH Quân sự tỉnh

3859078

Đinh Hải Độ

0943136569

15

 Đoàn BCH Bộ đội BP tỉnh

3858528

Dương Văn Điệp

0972252999

16

 Đoàn Trường CĐ Sư  phạm

6252514

Nông Ngọc Hồi

0916298338

17

 Đoàn Trường CĐ Y tế

 

Trần Văn Đang

0912395855

18

 Đoàn Trường CĐ Nghề và  NL Đ.Bắc

3829416

Phạm Bá Ngọc

01674352968

             
 

 


Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn