Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

01

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ: Bí thư

- Chỗ ở hiện nay: đường Mỹ Sơn - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Sư phạm.

- Sđt cơ quan: (0205)3812300

- DĐ: 0984394027

- Email: tuannamlsvn@gmail.com

02

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/3.jpg

- Họ tên: Lộc Minh Hiệp

- Năm sinh: 1981 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 39 - xóm Phai Luông - phường Chi Lăng - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Thể dục Thể thao.

- Sđt cơ quan: (0205)3815969

- DĐ: 0942711888

- Email: minhhieplsvn@gmail.com

03

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Chung.jpg

- Họ tên: Nguyễn Văn Chung

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ: Phó Bí thư

- Chỗ ở hiện nay: Khu N18 - Thị trấn Cao Lộc - H. Cao Lộc - T. Lạng Sơn.

- Trình độ: Thạc sỹ quản lý kinh tế.

- Sđt cơ quan: (0205)6

- DĐ: 0988688100

- Email: nguyenvanchungls@gmail.com

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

SĐT (025)3811624. Email: bantochuctdlsvn@gmail.com

04

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Chung.jpg 

- Họ tên: Nguyễn Viết Chung

- Năm sinh: 1983

- Chức vụ: Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: Tổ 3 - Khối 6 - phường Đông Kinh - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Luật.

- DĐ: 0985752266 - 0947335779

- Email: nguyenvietchung83@gmail.com

05

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Van.jpg 

- Họ tên: Nông Thị Vân

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể Công an - đường Nhị Thanh - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Công Đoàn.

- DĐ: 0949268366

06

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Luc.jpg

- Họ tên: Hoàng Thế Lực

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Thôn Cốc Cưởm, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định – Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học KHXH & NV.

- DĐ: 0913133478

- Email: hoanglucls88@gmail.com

07

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Khanh(1).JPG 

- Họ tên: Vi Tùng Khánh

- Năm sinh: 1991

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Đường Bắc Sơn – phường Chi Lăng – Tp. Lạng Sơn

- Trình độ: Đại học Thương mại

- DĐ: 01662884541

- Email: vitungkhanh@gmail.com

BAN TUYÊN GIÁO

 SĐT: (025)6251121. Email: bantuyengiaotdlsvn@gmail.com


08

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20TAM.jpg 

- Họ tên: Đàm Thị Thanh Tâm

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ: Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 15 - đường Phan Chu Trinh - phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Sư phạm.

- DD: 0904459939 - 0913682911

- Email: damthanhtamls@gmail.com

09

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Hai.jpg 

- Họ tên: La Mạnh Hải

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 25 - đường Bến Bắc - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Nông Lâm.

- DĐ:  0917 913688

- Email: lyhaidongmo@gmail.com

10

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Linh.jpg

 - Họ tên: Đinh Thị Linh Chi

 - Năm sinh: 1989

 - Chức vụ: Cán bộ

 - Chỗ ở hiện nay: Số nhà 18 - Tổ 1 - Khối 7 - Thị trấn Cao Lộc - H. Cao Lộc - T. Lạng Sơn.

 - Trình độ: Đại học Sư phạm.

 - DĐ: 0984347773             

 - Email: linhchi198td@gmail.com

11

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Trang.jpg

 

 - Họ tên: Hoàng Thị Thu Trang

 - Năm sinh:1987

 - Chức vụ: Cán bộ

 - Chỗ ở hiện nay: Số nhà 114 - đường Lê Hồng Phong - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.

 - Trình độ: Học viện Hành chính.

 - DĐ: 0978789288

 - Email: hoangthutrangtdls@gmail.com

12

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/Ban%20TG%20tuan%20%20xanh.JPG

 - Họ tên: Lương Đình Tuấn

 - Năm sinh: 1989

 - Chỗ ở hiện nay: Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

 - Trình độ: Đại học Văn hóa Hà Nội

 - SĐT: 0916188808

 - Email: dinhtuan.ldt@gmail.com 


BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC

SĐT: (025)6251145. Email: bantruonghoctdlsvn@gmail.com

13

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Tinh.jpg

- Họ tên: Lưu Thị Tình

- Năm sinh: 1984

- Chức vụ: Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 3/5 - đường Lê Hồng Phong - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Sư phạm.

- DĐ: 0915152890

- Email: maitinhtdlsvn@gmail.com

14

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Long.jpg

- Họ tên: Trần Quang Long

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 287 - đường Lê Lợi - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học sư phạm.

- DĐ: 0915640666

- Email: quanglongls@gmail.com

15

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Doan.jpg

- Họ tên: Hứa Văn Đoàn

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Ngõ 11, đường Ngô Quyền - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học sư phạm.

- DĐ: 0919505166

- Email: huavandoan@gmail.com

16


http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/0print.jpg 

 - Họ tên: Nguyễn Trung Kiên

 - Ngày tháng năm sinh: 10/10/1992

 - Chỗ ở hiện nay: 12 Phai Vệ, Đông Kinh, TP.Lạng Sơn

 - Trình độ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 - SĐT: 0989686908

 - Email: nguyentrungkien101092@gmail.com 

BAN ĐOÀN KẾT - TẬP HỢP THANH NIÊN

SĐT:  (025)3812162. Email: hoilienhiepthanhnienls@gmail.com

17

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/BTH%20Huyen.jpg

- Họ tên: Phạm Thị Huyền

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 35/1 - đường Lê Đại Hành - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Sư phạm.

- DĐ: 0915474449

- Email: phamhuyentdls@gmail.com

18

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Lieu.jpg

- Họ tên: Triệu Thị Liễu

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 16 - Ngõ 2 - đường Nguyễn Du - phường Đông Kinh - Tp.Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học KHXH & NV.

- DĐ: 0948821989

- Email: lieutrieuk52qth@gmail.com

19

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Phi.jpg

- Họ tên: Lê Triệu Phi

- Năm sinh: 1989

- Chức vụ: Cán bộ

- DĐ: 01244686636 - 0913359689

  

BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN

SĐT: (0205)3811625. Email: banphongtraotdlsvn@gmail.com

20

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Thien(1).jpg

- Họ tên: Nông Thánh Thiên

- Năm sinh: 1983

- Chức vụ: Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: đường Đèo Giang - phường Chi Lăng - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Cao đẳng sư phạm.

- DĐ: 01676712631

- Email: khanhthienls@gmail.com

21

 

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Nga.jpg

- Họ tên: Nông Thị Hồng Nga

- Năm sinh: 1983

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 11 - Ngõ 1 - đường Lê Đại Hành - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Hành chính; Đại học Kinh tế Quốc dân.

- DĐ: 0982678587

- Email: hongngals21@gmail.com

22

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Minh.jpg

- Họ tên: Trần Thị Minh

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 33 - Ngõ 4 - đường Nhị Thanh - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học KHXH & NV.

- DĐ: 0912272428

- Email: tranminhlsvn@gmail.com

23

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Quan%20moi.jpg

- Họ tên: Đỗ Hồng Quân

- Năm sinh: 1987

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 10 - Ngõ 14 - đường Bắc Sơn - phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học KHXH & NV.

- DĐ: 0982558585

- Email: hongquantdls@gmail.com

VĂN PHÒNG

SĐT: (0205)6263666. Email: vanphongtdlsvn@gmail.com

24

- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Chỗ ở hiện nay: số 8 – ngõ 21 – đường Bà Triệu – phường Đông Kinh – Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học KHTN.

- DĐ: 0918313988

- Email: dinhanhthuls@gmail.com

25

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Ha.jpg

- Họ tên: Trương Vi Hà

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 22/4 - đường Mỹ Sơn - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Văn hóa du lịch.

- DĐ: 01299596866

- Email: vihadl3@gmail.com

26

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Linh.jpg

- Họ tên: Phan Thanh Linh

- Năm sinh: 1990

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Thôn Khòn Khuyên - xã Mai Pha - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Đà Lạt.

- DĐ: 0912507838

- Email: linhphanlsvn@gmail.com

27

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Vinh(1).jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Vinh

- Năm sinh: 1972

- Chức vụ: Văn thư, tạp vụ

- Chỗ ở hiện nay: Thôn Mai Thành - xã Mai Pha - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Trung cấp tin hoc.

- Sđt cơ quan: (025)3812137

- DĐ: 0982319578

28

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nga.jpg

-  Họ tên: Vũ Thị Kiều Nga

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ: Kế toán

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 01 - Ngõ 2 - Khối 6 - đường Bà Triệu - phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Kế toán.

- Sđt cơ quan: (025)3813710

- DĐ: 0983578581

29

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hung%20lx.jpg

- Họ tên: Thân Quang Hưng

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Lái xe

- Chỗ ở hiện nay: Thôn Trung cấp - xã Mai Pha - Tp. Lạng Sơn.

- DĐ: 0983359468

30

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hau.jpg

- Họ tên: Vi Văn Hậu

- Năm sinh: 1978

- Chức vụ: Lái xe

- Chỗ ở hiện nay: Khối 7 - phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn.

- DĐ: 0987896568

 CUNG THIẾU NHI

01

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Son.jpg 

- Họ tên: Đỗ Văn Sơn

- Năm sinh: 1976

- Chức vụ: Giám đốc

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 10A - Ngõ 1 - đường Tô Thị - phường Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Văn hóa.

- Sđt cơ quan: (025)3711885

- DĐ: 0912124556

02

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Lieu.jpg

- Họ tên: Hoàng Thị Liễu

- Năm sinh: 1975

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Chỗ ở hiện nay: Tổ 1 - Khối 8 - Thị trấn Cao Lộc - H. Cao Lộc - T. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học KHXH  & NV.

- Sđt cơ quan: (025)3789989

- DĐ: 0949230248

- Email: hoanglieuls@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH

03

 

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Huong.jpg

- Họ tên: Hà Thị Thu Hường

- Năm sinh: 1973

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: (025)3872067

- DĐ: 0982980106

04

 

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Thai.jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Thái

- Năm sinh: 1964

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- DĐ: 0989450723

05

 

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Hang(1).jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Kế toán

- Chỗ ở hiện nay: Số 10 - Ngõ 13 - đường Mỹ Sơn - phường Vĩnh Trại - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Kế toán.

- Sđt cơ quan: (025)3898200

- DĐ: 0916853898

- Email: nguyenthithuyhangls@gmail.com

06

 

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nhan.jpg

- Họ tên: Vi Thị Nhàn

- Năm sinh: 1983

- Chức vụ: Thủ quỹ

- DĐ: 0915988783

 

 

 

 

Tổ bảo vệ

- Sđt cơ quan: (025)3870681

PHÒNG NV VÀ BD NĂNG KHIẾU

07

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Diem.jpg 

- Họ tên: Nguyễn Thị Điểm

- Năm sinh: 1978

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- DĐ: 0983051239

08

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PVN%20Hoa.jpg

- Họ tên: Đoàn Thị Phương Hoa

- Năm sinh: 1980

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- DĐ: 0936222898

09

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Nga.jpg 

- Họ tên: Nguyễn Thuý Nga

- Năm sinh: 1980

- Chức vụ: Cán bộ

- DĐ: 0949225769

 

 

 

10

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Hanh.jpg

- Họ tên: Hà Văn Hành

- Năm sinh: 1984

- Chức vụ: Cán bộ

- DĐ: 0983915693

11

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Thuy.jpg

- Họ tên: Hoàng Thị Thùy

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: Cán bộ

- DĐ:

12

 

- Họ tên: Vy Hồng Quân

- Năm sinh:1989

- Chức vụ: Cán bộ

- DĐ: 0974458666

PHÒNG PP CÔNG TÁC ĐỘI

13

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Binh.jpg

- Họ tên: Trịnh Thị Xuân Bình

- Năm sinh: 1974

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: (025)3711142

- DĐ: 0916058555

 

14

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Huy.jpg 

- Họ tên: Nguyễn Quang Huy

- Năm sinh: 1983

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- DĐ: 0983159183

15

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Duong(1).JPG

- Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Dương

Năm sinh: 1983

- Chức vụ: Cán bộ

- DĐ: 0945789708

16

 

- Họ tên: Ngô Thị Hồng Nhung

- Năm sinh: 1993

- Chức vụ: Cán bộ

- DĐ:

TỔ MẪU GIÁO

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/Mam%20non.jpg

17

 

- Quản lý chuyên môn: Dương Ngọc Anh

- Sđt cơ quan: (025)3711141

- DĐ: 0949276000

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN

01

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Yen.jpg

- Họ tên: Trịnh Kim Yến

- Năm sinh: 1969

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 39 - Phố Đông Kinh - phường Đông Kinh - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Kế toán.

- SĐT cơ quan: (025)3788123

- DĐ: 0973494764

02

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh

- Năm sinh: 1992

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Lâm nghiệp

- DĐ: 0986632893


03

 

 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thoa

- Năm sinh: 1987

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 22/1, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.

- Trình độ: Cao đẳng Sư phạm.

- DĐ: 0912398166

- Email: thoanguyen6688@gmail.com

04

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Duc(1).JPG 

- Họ tên: Phan Huy Đức

Năm sinh: 1992

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Số 13 Ngô Gia Tự - P. Đông Kinh – Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học văn hóa.

- DĐ: 0901599338

- Email: phanhuyduc92ls@gmail.com

05

 

 

 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Dung.jpg

- Họ tên: Nguyễn Mạnh Dũng

Năm sinh: 1994

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: Số 34, khu 1 thị trấn Đình Lập, Đình Lập, Lạng Sơn

- Trình độ: Trung cấp Luật

- DĐ: 0988872136

- Email:

06

 

- Họ tên: Đỗ Kiều Vân

- Năm sinh: 1995

- Chức vụ: Cán bộ

- Chỗ ở hiện nay: xã Quỳnh Sơn,huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Trình độ: Học viện TTN Việt Nam

- DĐ: 0946729695

- Email: dokieuvanls@gmail.com

07

 

- Họ tên: Đỗ Thuý Hằng

- Năm sinh: 10/03/1992

- Chức vụ: Cán bộ phòng Nghiệp vụ tại Trung tâm HĐTTN

- Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Phú Lộc IV, p Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn, t Lạng Sơn

- Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

- Sđt cơ quan: (02053.877123)

- DĐ: 0886617999

- Email: hangdt8090@gmail.com

HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TT

Stt

Đơn vị

Số cơ quan

Bí thư

Di động

01

 Thành Đoàn Lạng Sơn

3716365

Lê Thùy Dung

0949229784

02

 Huyện Đoàn Cao Lộc

3861488

Lăng Văn Chí

0977128193

03

 Huyện Đoàn Lộc Bình

3840122

Vi Văn Bông

0949277656

04

 Huyện Đoàn Đình Lập

3846247

Nông Đức Vượng

0977.774211

05

 Huyện Đoàn Văn Quan

3830127

Trần Thị Thu Hường

0912210386

06

 Huyện Đoàn Bình Gia

3834455

Hoàng Thanh Tuấn

0945513789

07

 Huyện Đoàn Bắc Sơn

3837239

Dương Mai Khoa

0915323389

08

 Huyện Đoàn Chi Lăng

3820407

Nguyễn Hùng Mạnh

0985707488

09

 Huyện Đoàn Hữu Lũng

3825366

Nguyễn Tố Nga 

01276725735

10

 Huyện Đoàn Văn Lãng

3880396

Vũ Hồng Khanh

01663478286

11

 Huyện Đoàn Tràng Định

3883224

Bế Thị Thủy

0977511696

12

 Đoàn Khối Các cơ quan

3810329

Bùi Thị Giang

0918308006

13

 Đoàn Công an tỉnh

3869013

Hoàng Trung Toàn

0916087666

14

 Đoàn BCH Quân sự tỉnh

3859078

Đinh Hải Độ

0943136569

15

 Đoàn BCH Bộ đội BP tỉnh

3858528

Hoàng Anh Dũng

01669720208

16

 Đoàn Trường CĐ Sư  phạm

6252514

Nông Ngọc Hồi

0916298338

17

 Đoàn Trường CĐ Y tế

 

Trần Văn Đang

0912395855

18

 Đoàn Trường CĐ Nghề và  NL Đ.Bắc

3829416

Phạm Bá Ngọc

01674352968

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn