Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

01

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/1.jpg

- Họ tên: Nguyễn Hoàng Tùng

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh.

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 83B - đường Nguyễn Du - phường Đông Kinh - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Thạc sỹ quản lý giáo dục.

- Sđt cơ quan: (025)3812300

- DĐ: 0982001577

- Email: hoangtunglsvn@gmail.com

02

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/3.jpg

- Họ tên: Lộc Minh Hiệp

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 39 - xóm Phai Luông - phường Chi Lăng - Tp. Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học Thể dục Thể thao.

- Sđt cơ quan: (025)3815969

- DĐ: 0942711888

- Email: minhhieplsvn@gmail.com