Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018 -2020

09/10/2018
Chương trình đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018 -2020 nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Hội Khuyến học tỉnh trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đạt được mục tiêu Kế hoạch 136/KH -BCĐ ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Chương trình sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia sôi nổi phong trào học tập, tự học từ trong trường đến các thôn bản, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cuộc sống mới, con người mới.
       Cụ thể trong giai đoạn 2018 - 2020 các hoạt động sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức như: phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho đoàn viên, thanh niên trong các phong trào và các cuộc vận động của Đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, hội viên về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh, thiếu nhi và các hoạt động của Đoàn thanh niên thông qua mạng lưới Hội Khuyến học các cấp, trên trang Thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh.
       Chú trọng quan tâm phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi, tự học thành tài. Phát hiện những thanh niên tự học thành tài đề nghị Hội Khuyến học Việt nam xét tôn vinh “Nhân tài khuyến học” trao thưởng hàng năm.
 
Tuyên dương giáo viên học sinh tiêu biểu
 
Trung Kiên - Ban TTN-TH
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn