Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Một số giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2022

11/10/2018
Ngày 30/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TĐTN-TCKT quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn, giai đoạn 2018 - 2022. Đây là kế hoạch cụ thể hóa Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022.
       Theo đó, kế hoạch này nhằm mục đích là đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, việc học tập lý luận chính trị để gắn việc chuẩn hóa cán bộ Đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.
       Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng xác định cụ thể việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ đoàn. Cán bộ đoàn thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn.


Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức triển khai học tập lý luận chính trị  cho cơ sở Đoàn

         Đối tượng được xác định là: cán bộ đoàn giữ chức danh bí thư chi đoàn trở lên; cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên; lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc đoàn cấp huyện trở lên; tổng phụ trách Đội, thủ lĩnh thanh niên các trường, trợ lý thanh niên và các bộ phận thanh niên trong Quân đội.
       Nội dung nghiên cứu học tập xoay quanh các vấn đề về: Lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghi quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở và tương đương); Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; nghị quyết đại hội đại biểu đoàn các cấp (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh, huyện, cơ sở và tương đương); nghị quyết kết luận chuyên đề của tỉnh; Học tập những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và phát luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên;
       Về giải pháp cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu kế hoạch, nội dung học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp trên địa tỉnh. Đối với cấp tỉnh: kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả học tập luận chính trị đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ Tỉnh đoàn, đưa kết quả học tập lý luận chính trị làm trong trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ Tỉnh đoàn. Theo dõi chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị; tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy định.
       Đối với các đơn vị Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc: căn cứ kế hoạch của Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch học tập lý luận chính trị của đơn vị mình và triển khai cho cơ sở Đoàn, mỗi 1 năm các cấp bộ đoàn học 1/4 nội dung theo kế hoạch đã đề ra; tổ chức kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đối với các chi đoàn căn cứ kế hoạch của đoàn cấp trên xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá (tổ chức thi hoặc viết bài thu hoạch) việc học tập lý luận chính trị của cán bộ cấp mình quản lý và báo cáo đoàn cấp trên trực tiếp trước ngày 30/10 hàng năm.
 

Thu Trang 

Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn