Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn triển khai phong trào 3 chủ động giai đoạn 2018 - 2022

11/10/2018
Ngày 01/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn ban hành Hướng dẫn số 13 -HD/TĐTN-BTC về việc triển khai phong trào 3 chủ động trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 - 2022. Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn
        Nội dung xây dựng cơ sở Đoàn "3 chủ động" được triển khai thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.
       Đây là một nội dung quan trọng, hướng dẫn cho Bí thư Đoàn cơ sở chủ động trong các nội dung thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Trước đây, năng lực tham mưu tổ chức của một số cơ sở Đoàn vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Bí thư Đoàn cơ sở chưa chủ động trong việc thực hiện các nội dung tham mưu tổ chức các nội dung của Đoàn, chủ yếu là thụ động, có nhiều Bí tư Đoàn cơ sở chỉ thực hiện những việc do cấp ủy giao, chưa chủ động và thể hiện đúng vai trò của Bí thư của mình…; trên cơ sở Hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Đoàn đẩy mạnh các giải pháp, đổi mới trong cách thực hiện để triển khai các nội dung chủ động của cán bộ Đoàn cấp cơ sở; phân công cán bộ Đoàn cấp huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện của cán bộ Đoàn cơ sở. Bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực: Các cơ sở Đoàn đã  có sự chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như thông tin trên mạng xã hội, sinh hoạt đoàn, thông qua gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, các hội nghị giao ban chi đoàn hàng tháng… Việc lập sổ danh sách đoàn viên, các hồ sơ nghiệp vụ công tác Đoàn được cập nhật và theo dõi thường xuyên, ngoài ra các cơ sở Đoàn còn xây dựng sổ theo dõi đoàn viên đi làm ăn xa, các thanh niên yếu thế trên địa bàn để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động tham mưu với cấp ủy các nội dung để triển khai, thực hiện.
       Trước thực trạng hoạt động công tác Đoàn hiện nay, đặc biệt là Đoàn tại các địa bàn dân cư, việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” là hết sức cần thiết và trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn sẽ quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tổ chức đoàn.
 
Thế Lực
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn