Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức giám sát Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2012 – 2020 năm 2018

15/10/2018
Trong tháng 10/2018, Tỉnh đoàn Lạng Sơn hoàn thành giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2012 - 2020, năm 2018 tại 03 đơn vị: Bắc Sơn, Văn Lãng và Thành phố Lạng Sơn, đây là 3 đơn vị huyện của đợt cuối giám sát Chiến lược phát triển thanh niên do Tỉnh đoàn chủ trì.
         Thời gian qua, thực hiện Quyết định 217 về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218 quy định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của trung ương Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 55 - KH/TĐTN-TCKT, ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2012 - 2020 và phối hợp với các ngành liên quan thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2012 - 2020 tại 03 UBND xã và 03 UBND huyện. Trong đó tập trung vào giám sát, phản biện một số nội dung việc thực hiện phản biện các văn bản liên quan đến các chương trình mà chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội dành cho tổ chức đoàn nói riêng và thế hệ trẻ nói chung, như: chính sách đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi; chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn; chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp...

 
Đồng chí Lộc Minh Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp.
 
         Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên của UBND các đơn vị đã được triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho đoàn thanh niên đã phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, thanh niên lập thân, lập nghiệp; cấp ủy chính quyền các đơn vị, địa phương đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời và phối hợp với tổ chức đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực của xã hội, sự quan tâm của các ngành, các cấp trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác đào tạo nghề từng bước được quan tâm, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần, phát triển toàn diện, phát huy tinh thần thanh niên tình nguyện xung kích vì cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có hạn chế: Công tác tuyên truyền về thực hiện chiến lược phát triển thanh niên chưa thường xuyên, đặc biệt ở một số UBND xã còn mơ hồ về chiến lược phát triển thanh niên mặc dù chiến lược phát triển thanh niên chưa có đầy đủ kế hoạch từng năm.
       Tại các buổi giám sát, Đoàn giám sát đã đề xuất, kiến nghị tập trung vào những nội dung: Kiến nghị UBND các cấp có những chế độ, chính sách thu hút lực lượng thanh niên làm ăn xa trở về lập thân, lập nghiệp tại địa phương; hỗ trợ kinh phí để xây dựng các thiết chế về vui chơi, giải trí; có nhiều giải pháp thiết thực nhằm làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; có nhiều chính sách, giải pháp để phát triển kinh tế trong thanh niên; ban hành các văn bản hướng dẫn, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn nhằm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho hệ thống chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT; mở các lớp về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là bồi dưỡng về các kỹ năng, quan tâm hỗ trợ mở các lớp tập huấn, dạy nghề để giải quyết việc làm cho ĐVTN; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác thanh niên cho đội ngũ công chức làm chuyên môn ở cấp huyện, cấp xã để cung cấp đầy đủ kiến thức nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng và tiếp thu kịp thời những cái mới trong lĩnh vực mà phụ trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
       Qua chương giám sát Chiến lược phát triển thanh niên tại UBND các đơn vị vừa là đánh giá lại công tác chỉ đạo, thực hiện nội dung, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên giái đoạn 2012 - 2020 đã được các đơn vị thực hiện trong thời gian qua, vừa đề xuất với chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc triển khai các nội, dung về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên.
       Hoạt động giám sát của Đoàn cấp tỉnh nói riêng và tổ chức Đoàn các cấp theo Quyết định 217-QĐ/TW, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong việc tham gia quản lý và phát triển xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Đoàn, Nhà nước với thanh niên.
 

 

Thu Trang

Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn