Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Hội LHTN huyện Văn Quan

Văn Quan hoàn thành Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024

24/01/2019
Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức Đại hội Hội LHTH Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong hai ngày 17 và 22/01/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Văn Quan đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam (Đại hội điểm) tại 02 xã là Văn An và Xuân Mai.
       Dự và chỉ đạo Đại hội điểm tại các đơn vị trên có các anh chị là lãnh đạo Ban Phong trào và Công tác Hội Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ủy ban Hội LHTN huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ngành đoàn thể của các đơn vị tổ chức Đại hội cùng toàn thể các đại biểu chính thức là các anh chị HVTN tiêu biểu– những nhân tố quyết định thành công của Đại hội. Bên cạnh đó, góp mặt với Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Hội của các đơn vị Hội cơ sở xã, thị trấn trên toàn huyện cũng tới dự động viên và tiếp thu các kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội.
       Đánh giá công tác tổ chức Đại hội, cả 02 đơn vị làm Đại hội điểm là Văn An và Xuân Mai  đều đã thực hiện đúng Điều Lệ Hội LHTN Việt Nam và Hướng dẫn số 15-HD/UBH, ngày 24/12/2018 của Ủy ban Hội LHTN huyện Văn Quan về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Văn Quan lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã được chuẩn bị tốt về mọi mặt, được quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp, tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên. Ủy ban Hội và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2019-2024 được đại hội hiệp thương bầu theo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn theo đề án nhân sự mà các đơn vị xây dựng.
       Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam tại 02 xã Văn An và Xuân Mai. Ủy ban Hội LHTN huyện sẽ tập trung duyệt hồ sơ văn kiện và chỉ đạo tổ chức Đại hội của 22 đơn vị cơ sở Hội xã, thị trấn còn lại để Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở được hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, trong trung tuần tháng 3/2019./.
       Một số hình ảnh tại Đại hội:
                                               
 
 
 
Ủy ban Hội LHTN huyện Văn Quan

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn