Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn

19/11/2019
Thực hiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIII; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Hướng dẫn số 52-HD/UBKTTWĐ, ngày 15/01/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội năm 2019; Kế hoạch số 08-KH/UBKTTĐ, ngày 23/4/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề tại 02 Huyện đoàn Văn Lãng, Huyện đoàn Chi Lăng và 01 đơn vị cơ sở của Huyện đoàn Văn Lãng. Thành phần làm việc tại các cuộc kiểm tra, giám sát gồm Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở được kiểm tra, giám sát.
       Ngày 08/10/2019, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành giam sát chuyên đề việc triển khai xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" theo Hướng dẫn số 13 -HD/TĐTN-TCKT, ngày 01/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đối với tập thể Ban Chấp hành Huyện đoàn Chi Lăng. Tại đơn vị, đoàn giám sát nghe báo cáo công tác quán triệt, triển khai chủ trương xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, công tác xây dựng kế hoạch và đăng ký xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động của Đoàn cơ sở đối với Đoàn cấp huyện; kết quả triển khai thực hiện đến thời điểm tháng 10/2019. Qua giám sát cho thấy các đơn cơ sở đã cơ bản nghiêm túc quán triệt chủ trương xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động đến cán bộ, đoàn viên, xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động. Kết quả trong việc triển khai, thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó cùng còn những hạn chế như: công tác tuyên truyền còn chưa được quan tâm đúng mức, việc xây dựng kế hoạch của các đơn vị còn chưa cụ thể, gắn với thực tế tại đơn vị. Một số tiêu chí trong để thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động còn khó khăn. 
 
Đoàn kiểm tra, giám sát tại Chi Lăng
 
       Ngày 07/11/2019, Đoàn kiểm tra chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác quản lý đoàn viên tại Đoàn thị trấn Na Sầm và Huyện đoàn Văn Lãng. Tại các cơ sở đoàn, Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp nghe báo cáo của các cơ sở đoàn, kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách và các nội dung liên quan đến công tác quản lý đoàn viên như: Sổ danh sách đoàn viên, Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên, Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn, việc quản lý sổ đoàn viên, chỉ đạo chi đoàn nhận xét, đánh giá đoàn viên hằng năm, việc quản lý đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú, việc theo dõi trưởng thành đoàn, khai trừ, xóa tên đoàn viên. Qua kiểm tra thực tiễn cho thấy, các cơ sở đoàn quan tâm, tập trung thực hiện công tác quản lý đoàn viên như kết nạp đoàn viên, cấp phát thẻ cho đoàn viên mới, quản lý danh sách đoàn viên tại địa phương, thực hiện các thủ tục tiếp nhận,chuyên sinh hoạt đoàn, nhận xét, đánh giá, phân loại đối với đoàn viên, thực hiện các loại sổ sách quản lý đoàn viên theo yêu cầu của Điều lệ Đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại được Đoàn kiểm tra của tỉnh chỉ ra cần được các cơ sở đoàn khắc phục như: Danh sách quản lý, theo dõi đoàn viên chưa đầy đủ, chưa cập nhật thường xuyên, việc quản lý số đoàn viên nhiều đơn vị thực hiện chưa tốt, việc nhận xét vào sổ đoàn viên chưa được thực hiện đúng định kỳ, việc tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đoàn nhiều nơi thực hiện chưa tốt, việc quản lý đoàn viên, đặc biệt đoàn viên đi làm ăn xa còn lỏng lẻo.
       Hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã nêu ra được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, chỉ ra phương hướng khắc phục, góp phần kịp thời chấn chỉnh công tác triển khai, thực hiện Điều lệ Đoàn và các chủ trương của Đoàn tại cơ sở.
 
Ban Tổ chức - Kiểm tra
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn