Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”

22/11/2019
Nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh, triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 - 2022.
       Nội dung xây dựng cơ sở Đoàn "3 chủ động" được triển khai thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.
       Đây là một nội dung quan trọng, hướng dẫn cho Bí thư Đoàn cơ sở chủ động trong các nội dung thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, ngay từ đầu năm các Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo, đăng ký với Đoàn cấp huyện về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” Đoàn cấp huyện phân công cán bộ theo  phụ trách các đơn vị để trực tiếp đánh giá, xếp loại.
Sau một năm thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực: Các cơ sở Đoàn đã  có sự chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như thông tin trên mạng xã hội, sinh hoạt đoàn, thông qua gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, các hội nghị giao ban chi đoàn hàng tháng… Việc lập sổ danh sách đoàn viên, các hồ sơ nghiệp vụ công tác Đoàn được cập nhật và theo dõi thường xuyên, ngoài ra các cơ sở Đoàn còn xây dựng sổ theo dõi đoàn viên đi làm ăn xa, các thanh niên yếu thế trên địa bàn để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động tham mưu với cấp ủy các nội dung để triển khai, thực hiện.
       Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó. Năm 2019, 100% các đơn vị đã đánh giá và ra quyết định công nhận đối với 244/500 đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động năm 2019, chiếm 48,6% tổng số Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở toàn tỉnh. Đây là một kết quả thuận lợi cho công tác xây dựng tổ chức đoàn cơ sở trong thời gian tới; là một trong những tiền đề quan trọng để đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa việc xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Đoàn trong tình hình mới.
       Một số hình ảnh:
 
 
 
Ban Tổ chức - Kiểm tra

 

Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn