Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Đoàn Thanh niên Lạng Sơn triển khai học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi)

23/11/2019
Để việc học tập lý luận chính trị trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ Đoàn, đoàn viên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã ban hành Hướng dẫn số 24 - HD/TĐTN-TCKT, ngày 22/02/2019 về triểu khai tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi).
       Theo đó chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho cán bộ, đoàn viên gồm có 5 chuyên đề (thay thế 6 chuyên đề theo Hướng dẫn số 76-HD/TĐTN, ngày 29/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn), gồm: Bài 1 - Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Bài 2 - Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Bài 3 - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh nên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; Bài 4 - Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Bài 5 - Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (theo Cuốn "Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở" do Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng và Trung ương Đoàn phối hợp biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia  sự thật phát hành tháng 10/2018).
 
Tỉnh đoàn tập huấn triển khai 5 bài học lý luận chính trị Danh cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019
Hình ảnh tại chương trình tập huấn
 
       Nhận thức rõ vai trò của học tập lý luận chính trị, 18/18 Huyện, Thành đoàn, Đoàn trược thuộc đã trực tiếp tổ chức được 18 hội nghị triển khai cho trên 1.500 cán cơ sở Đoàn và Chị đoàn, đoàn viên học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi). Ngoài ra, chỉ đạo triển khai thực hiện đến 100% các cở sở Đoàn bằng nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, và thông qua loa phát thanh tại địa phương, kết quả: Tính từ đầu năm 2019 đến hết ngày 30/10/2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức được 657 buổi sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, hội thi thu hút 28.834 lượt ĐVTN tham gia, tổ chức 263 hội nghị tuyên truyền về các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI thu hút trên 15.464 lượt ĐVTN tham gia, tổ chức trên 1.265 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút trên 24.586 lượt ĐVTN và bà con nhân dân tham gia. Đạt chỉ tiêu 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền đã đề ra từ đầu năm. Ngoài ra với mong muốn xây dựng một tổ chức học thuật mang tính giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức và trình độ lý luận. Câu lạc bộ (CLB) “Lý luận trẻ” được thành lập nhằm góp phần hiệu quả vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; tập hợp các nhân tố yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có điều kiện rèn luyện khả năng lập luận, tranh luận và hùng biện,.... Thông qua sinh hoạt của CLB, các thành viên sẽ nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới.
 
Ban Tổ chức - Kiểm tra 
 
 

Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn