Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Lạng Sơn đoàn kết, tập hợp thanh niên từ chủ trương "1+1"

25/11/2019
Chủ trương "1+1" là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn, Hội. Việc thực hiện chủ trương "1+1" là một trong những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.
 
Ảnh Kết nạp đoàn viên
         
       Nhằm cụ thể hóa chủ trương này, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành Hướng dẫn và triển khai đến các cấp bộ Đoàn. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên. Trong thời gian một năm, mỗi đoàn viên, hội viên phải vận động, giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên. Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực với giai đoạn mới. Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, cuối năm, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương 1+1 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương.
       Nhờ áp dùng tốt mô hình "1+1", có thêm sự chung tay của lực lượng đoàn viên, hội viên, trong năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn kết nạp mới được 10.369 đoàn viên; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn kết nạp mới được 7.585 hội viên. Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% đoàn cấp huyện (15/15 đơn vị, trừ các đơn vị lực lượng vũ trang) tổ chức triển khai chủ trương "1+1" và có ít nhất 01 mô hình điểm. Việc thực hiện chủ trương "1+1" đã được 100% Đoàn cấp huyện tích cực triển khai nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội vững mạnh, qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn