Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tin trong tỉnh

Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng đường giao thông nông thôn của 35 xã điểm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014- 2015

16/04/2014
Ngày 07/4/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án “Xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT) của 35 xã điểm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014- 2015.
       Đề án hướng tới mục tiêu chung là xây dựng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn 35 xã điểm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2015 cơ bản đạt tiêu chí về giao thông trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
        Cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2014 có 08/35 xã đạt 4 chỉ tiêu về tiêu chí về giao thông, 07/35 xã đạt 3 chỉ tiêu về tiêu chí về giao thông, 12/35 xã đạt 2 chỉ tiêu về tiêu chí về giao thông, 08/35 xã đạt 1 chỉ tiêu về tiêu chí về giao thông. Cứng hóa được 131,4 km mặt đường giao thông trên địa bàn 35 xã điểm, trong đó đường trục xã, liên xã là 32,2 km, đường trục thôn là 23,8 km, đường ngõ, xóm là 50,9 km và đường trục chính nội đồng là 24,5 km; Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 18/35 xã đạt 4 chỉ tiêu về tiêu chí về giao thông, 17/35 xã đạt 3 chỉ tiêu về tiêu chí về giao thông. Cứng hóa được 172,8 km mặt đường giao thông trên địa bàn 35 xã điểm, trong đó đường trục xã, liên xã là 71,5 km, đường trục thôn là 20,5 km, đường ngõ, xóm là 69,1 km và đường trục chính nội đồng là 11,7 km. Sau năm 2015 cơ bản hoàn thành 35/35 xã đạt tiêu chí về giao thông.
        Để đạt các mục tiêu đề ra đối với 35 xã điểm, trong giai đoạn 2014- 2015, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện phải đẩy mạnh phong trào GTNT, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn được giao hàng năm, bên cạnh việc thực hiện xây dựng đường GTNT theo kế hoạch chung của tỉnh.
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn