Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tin trong tỉnh

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 55ª/2013/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh giai đoạn 2013- 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

17/04/2014
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc, trợ giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, phát triển các hình thức chăm sóc thay thế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; Từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống và đời sống tinh thần giữa trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trẻ em bình thường khác trên địa bàn tỉnh, ngày 15/4/2014 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND thực hiện Quyết định số 55ª/2013/QĐ –TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
            Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh là: Trẻ em có thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật.
       Chính sách hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim gồm: Hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim: Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, ngân sách địa phương thanh toán phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm hiểm y tế không thanh toán; Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: Ngân sách địa phương hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000đồng/trẻ em/ngày, trong thời gian không quá 15 ngày, ngân sách địa phương hỗ trợ tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường.
        Theo đó, các hoạt động thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh giai đoạn 2013 – 2015 tập trung vào các nội dung chính: Truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; Xây dựng hướng dẫn các quy trình, thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh thuộc đối tượng quy định; Khảo sát, rà soát, phân loại, lập hồ sơ trẻ em bị tim bẩm sinh thuộc đối tượng hỗ trợ của chính sách trên địa bàn, triển khai khám sàng lọc phát hiện trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; Dự toán kinh phí hỗ trợ trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật theo quy định; Thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em bị tim bẩm sinh thuộc đối tượng của Quyết định được phẫu thuật tim và huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em phẫu thuật tim có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc và trợ giúp trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật theo quy định; Tăng cường  hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn