Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tin trong tỉnh

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014

21/04/2014
Ngày 16/4/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014
        Mục đích nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và tỉnh Lạng Sơn, giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác TTĐN; nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhân dân trong tỉnh về công tác TTĐN; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...
       Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh. Cụ thể, giới thiệu cho bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam nói chung, Lạng Sơn nói riêng, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các chủ trương của tỉnh trong sự phát triển, hội nhập và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực; tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác TTĐN nhằm thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia, Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc và các văn kiện về biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã ký và có hiệu lực từ ngày 14/7/2010. Đồng thời, phản bác, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, các thông tin, quan điểm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn...
        Về hình thức hoạt động, Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn và TTĐN cho các đối tượng là lãnh đạo, người phát ngôn các Sở, ban, ngành, uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố (dự kiến tổ chức đầu Quý IV/2014) nhằm giới thiệu vị trí, tầm quan trọng của TTĐN trong tình hình mới; chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; tình hình quốc tế hiện nay và mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nghiệp vụ quản lý nhà nước về TTĐN. Đồng thời, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về công tác TTĐN góp phần bảo vệ lãnh thổ, biên giới, chủ quyền biển, đảo của đất nước cho các đối tượng là phóng viên, biên tập viên, cán bộ kiêm nhiệm công tác biên tập bản tin các Sở, ban, ngành trong tỉnh (dự kiến tổ chức trong Quý III/2014).
        Bên cạnh đó, tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn ra thế giới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, các chương trình giao lưu hữu nghị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao với nước ngoài và thông qua các hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại, du lịch… tại nước ngoài, hoặc tổ chức trong nước có Lạng Sơn tham gia nhằm giới thiệu và thu hút sự quan tâm của nhân dân các nước đối với tỉnh Lạng Sơn; tăng cường công tác TTĐN thông qua các diễn đàn song phương và đa phương, qua các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Lạng Sơn hoặc qua các đoàn công tác của tỉnh tại nước ngoài...
        Theo Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các buổi họp báo định kỳ và đột xuất cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức quốc tế và trong nước, các cuộc phỏng vấn của báo chí quốc tế đối với lãnh đạo tỉnh.
          UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TTĐN trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch TTĐN trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong các hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh... Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai các hoạt động TTĐN ở nước ngoài theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh lồng ghép với hoạt động của các đoàn ra, đoàn vào; thực hiện công tác ngoại giao nhân dân, quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh... Các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công an tỉnh,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Cục Hải quan; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Báo, Đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.
 
Nguồn: http://www.langson.gov.vn/
Bài: Lô Thùy Linh - Sở Thông tin và Truyền thông

 

Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn