Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tin trong tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định sáp nhập các Ban Chỉ đạo của tỉnh

23/04/2014
Ngày 17/4/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 tỉnh).
Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh
 
        Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phụ trách Văn xã làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Ban Chỉ đạo bao gồm 04 đồng chí Phó Trưởng ban là lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Các thành viên còn lại là lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công thương; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Ban Dân tộc tỉnh; Đài phát thanh - truyền hình tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
        Đồng thời, mời Lãnh đạo các ngành, tổ chức tham gia Uỷ viên Ban chỉ đạo gồm: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Hải quan, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi.
         Quy chế hoạt động của BCĐ 138 tỉnh do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Giúp việc Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chuyên viên liên ngành gồm lãnh đạo các phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia kiêm nhiệm.
          Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ:
       Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố quán triệt nghiêm túc Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 04/4/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 24/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới";
        Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với các Chương trình mục tiêu khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Huy động các nguồn lực trên địa bàn và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp theo đúng nhiệm vụ được giao.
         Bên cạnh đó, hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác triển khai thực hiện; chỉ đạo các sở, ban phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có dấu hiệu hoạt động có tổ chức trên các tuyến, địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất.
       Tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm, phòng, chống mua bán người trên địa bàn và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; hướng dẫn, sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các chuyên đề. Ban chỉ đạo thực hiện chế độ họp định kỳ sáu tháng một lần, hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo có thể Quyết định họp đột xuất khi cần thiết.
         Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc tỉnh; Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh; Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này./.
 
Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn