Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Tin tức/ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn hôm nay:16/12/2018


64x64
Hỗ trợ mô hình thanh niên yếu thế phát triển kinh tế năm 2018

19/10/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương và Tỉnh đoàn Lạng Sơn về hỗ trợ mô hình thanh niên yếu thế phát triển kinh tế năm 2018.
64x64
Tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới:

16/10/2018

Tập trung vào các xã dưới 5 tiêu chí Phát huy sức trẻ với vai trò xung kích, tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ lạng Sơn đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đặc biệt tập trung cho các xã đạt dưới 5 tiêu chí…
64x64
Tỉnh đoàn xây dựng mô hình “Dân vận khéo”

15/10/2018

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”(DVK) luôn được Tỉnh đoàn quan tâm thực hiện. Phong trào đã được các đầu mối trực thuộc, lực lượng thanh niên trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực.
64x64
Chi đoàn 26-3 cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn tìm hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo và Luật tín ngưỡng, tôn giáo

15/10/2018

Với mong muốn giúp các đồng chí đoàn viên chi đoàn có thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết về tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 15/10/2018, Ban Chấp hành Chi đoàn 26-3 cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức tìm hiểu hai tôn giáo chính tại Lạng Sơn là Phật giáo và Công giáo, Luật tín ngưỡng và tôn giáo.
64x64
Tỉnh đoàn Lạng Sơn triển khai thực hiện chủ trương "1+1" giai đoạn 2017 - 2022

15/10/2018

Ngày 02/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn ban hành Hướng dẫn số 13a -HD/TĐTN-BTC về việc triển khai, thực hiện chủ trương "1+1" mỗi đoàn viên, Hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2017 - 2022. Mục đích vận động các bạn thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.
64x64
Ngày hội môi trường cấp tỉnh năm 2018

15/10/2018

Ngày 13/10/2018, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Ngày hội môi trường cấp tỉnh năm 2018 tại huyện Bắc Sơn
64x64
Tỉnh đoàn Lạng Sơn gắn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

15/10/2018

Trong những năm qua, Tỉnh đoàn Lạng Sơn chú trọng gắn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn