Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Tin tức/ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn hôm nay:20/03/2019


64x64
Tỉnh đoàn xây dựng mô hình “Dân vận khéo”

15/10/2018

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”(DVK) luôn được Tỉnh đoàn quan tâm thực hiện. Phong trào đã được các đầu mối trực thuộc, lực lượng thanh niên trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực.
64x64
Chi đoàn 26-3 cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn tìm hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo và Luật tín ngưỡng, tôn giáo

15/10/2018

Với mong muốn giúp các đồng chí đoàn viên chi đoàn có thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết về tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 15/10/2018, Ban Chấp hành Chi đoàn 26-3 cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức tìm hiểu hai tôn giáo chính tại Lạng Sơn là Phật giáo và Công giáo, Luật tín ngưỡng và tôn giáo.
64x64
Tỉnh đoàn Lạng Sơn triển khai thực hiện chủ trương "1+1" giai đoạn 2017 - 2022

15/10/2018

Ngày 02/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn ban hành Hướng dẫn số 13a -HD/TĐTN-BTC về việc triển khai, thực hiện chủ trương "1+1" mỗi đoàn viên, Hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2017 - 2022. Mục đích vận động các bạn thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.
64x64
Ngày hội môi trường cấp tỉnh năm 2018

15/10/2018

Ngày 13/10/2018, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Ngày hội môi trường cấp tỉnh năm 2018 tại huyện Bắc Sơn
64x64
Tỉnh đoàn Lạng Sơn gắn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

15/10/2018

Trong những năm qua, Tỉnh đoàn Lạng Sơn chú trọng gắn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
64x64
Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn an toàn giao thông, bảo vệ môi trường năm 2018

11/10/2018

Chiều ngày 08/10/2018, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường năm 2018 tại trường THPT Vân Nham, huyện Hữu Lũng.
64x64
Tỉnh đoàn Lạng Sơn triển khai phong trào 3 chủ động giai đoạn 2018 - 2022

11/10/2018

Ngày 01/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn ban hành Hướng dẫn số 13 -HD/TĐTN-BTC về việc triển khai phong trào 3 chủ động trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 - 2022. Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn