Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Tin tức/ Huyện Đoàn Bình Gia hôm nay:30/11/2020


64x64
Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Bình Gia tổ chức hoạt động trang bị kĩ năng thực hành xã hội cho ĐVTN

02/11/2020

Ngày 26/10/2020 Đoàn TT GDNN-GDTX Huyện Bình Gia tổ chức diễn đàn: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2020. Với mục đích: Tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; cung cấp kiến thức và kỹ năng hướng tới chuyển đổi hành vi bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên. Tạo sự chuyển biến đồng bộ trong ĐVTN, tăng cường sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, trung tâm và xã hội trong công tác giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
64x64
CLB Lý luận trẻ Bình Gia tổ chức sinh hoạt định kỳ

02/11/2020

CHỦ ĐỀ :VAI TRÒ CỦA TUỔI TRẺ BÌNH GIA TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NÊN TÀNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
64x64
Bình Gia: 100% đoàn viên, trên 80% thanh niên được học tập, quán triệt về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Kết luận, Chương trình của Đoàn

21/10/2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung chương trình, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cùng các Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; giới thiệu 3 chương trình - 3 phong trào chính của Đoàn trong nhiệm kỳ… Thông qua các hình thức tuyên truyền trong đó hình thức chủ yếu là thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn.
64x64
Huyện đoàn Bình Gia triển khai học tập các bài LLCT cho cán bộ Đoàn và ĐVTN trong toàn huyện

21/10/2020

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị (đã sửa đổi) cho ĐVTN. Với mục đích giúp cho ĐVTN nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
64x64
Giao lưu câu lạc bộ lý luận trẻ huyện Bình gia – Văn quan

21/10/2020

Vừa qua, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ huyện Bình Gia và CLB Lý luận trẻ huyện Văn Quan tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động.
64x64
Huyện đoàn Bình Gia tổ chức các hoạt động khuyến khích đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân

14/10/2020

Với mục đích khuyến khích đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân. Vừa qua, Huyện đoàn Bình Gia đã chỉ đạo chi đoàn UBND huyện và chi đoàn Công an huyện tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
64x64
Chi đoàn Công an huyện Bình Gia thực hiện Đội hình tình nguyện Hành quân xanh

13/10/2020

Thực hiện chiến dịch Hành quân xanh trong chuỗi các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Đội hình tình nguyện Hành quân xanh thuộc chi đoàn Công an huyện Bình Gia đã tham gia các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở như: Giúp đỡ dỡ nhà cũ để xây nhà tình nghĩa, đổ đường bê tông nông thôn, làm cầu dân sinh... kết quả trong chiến dịch thực hiện được 03 cuộc tại các xã Hồng Thái, Quang Trung... với tổng số gần 90 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn