Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Tin tức/ Tài liệu sinh hoạt chi đoàn hôm nay:13/04/2021


64x64
Tài liệu sinh hoạt tháng 3 năm 2021

24/03/2021

Tài liệu sinh hoạt tháng 3 năm 2021
64x64
Tài liệu sinh hoạt tháng 2 năm 2021

25/02/2021

Tài liệu sinh hoạt tháng 2 năm 2021
64x64
Tài liệu sinh hoạt tháng 1 năm 2021

22/01/2021

Tài liệu sinh hoạt tháng 1 năm 2021
64x64
Tài liệu sinh hoạt tháng 11 năm 2020

18/11/2020

Tài liệu sinh hoạt tháng 11 năm 2020
64x64
Tài liệu sinh hoạt tháng 10 năm 2020

26/10/2020

Tài liệu sinh hoạt tháng 10 năm 2020
64x64
Tài liệu sinh hoạt tháng 8 năm 2020

26/10/2020

Tài liệu sinh hoạt tháng 8 năm 2020
64x64
Tài liệu sinh hoạt tháng 7 năm 2020

26/10/2020

Tài liệu sinh hoạt tháng 7 năm 2020

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn