Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Đoàn BCH Quân sự tỉnh

Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”

22-11-2019 14:31

Hướng tới kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TN BHC Quân sự tổ chức Diễn đàn “ Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác” tại Trung đoàn 123 vow2is 250 ĐVTN tham gia.

       Diễn đàn tập trung phân tích và tìm hiểu sâu về nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chăm lo đời sống cho Nhân dân, về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi; thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và thành tựu của đất nước qua 50 năm thực hiện Di chúc theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. Liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ Đoàn, Đoàn viên, hội viên, làm rõ những thành tựu, bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 
Hình ảnh diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”

 

 

       Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Đoàn thành niên BCH Quân sự hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019); giúp đoàn viên, thanh niên có nhận thức đầy đủ hơn về thân thế, sự nghiệp, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và phong trào cách mạng đi tới thắng lợi.  Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là vai trò nêu gương của người cán bộ Đoàn, Hội, Đội - hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

 

 
Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh

Tin liên quan