Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Đoàn BCH Quân sự tỉnh

Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh Lạng Sơn tích cực nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập Chỉ thị 05, Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022

17-10-2018 15:28

Ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng các văn bản, Kế hoạch đẩy mạnh việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh và Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 
Hội nghị học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
       Ban Thường vụ Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh thường xuyên chỉ đạo các chi đoàn đưa nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh và Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào sinh hoạt chi đoàn định kỳ, thường xuyên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp ĐVTN dễ dàng tiếp cận các nội dung.
        Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh tổ chức Diễn đàn Nghị quyết đại hội Đoàn và hành động của tuổi trẻ với trên 200 ĐVTN tham gia; tại diễn đàn ĐVTN đã được nghe các chuyên đề về công tác tuyên truyền giáo dục, công tác tổ chức cũng như các chương trình và phong trào của Đoàn trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, diễn đàn cũng có sự trao đổi, thảo luận giữa ĐVTN để đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ.
 
ĐVTN trao đổi về các nội dung Nghị quyết đại hội Đoàn
 
Đoàn TN BCH Quân sự

Tin liên quan