Đăng nhập | Đăng kí
Chào mừng đến với Website của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.


Phóng sự ảnh Xem danh sách
Bản tin Tuổi trẻ Xứ Lạng ngày 22/8/2018
Xem video
Bản tin Tuổi trẻ Xứ Lạng ngày 15/8/2018
Xem video
Bản tin Tuổi trẻ Xứ Lạng ngày 01/8/2018
Xem video
Bản tin Tuổi trẻ Xứ Lạng ngày 25/7/2018
Xem video
Bản tin Tuổi trẻ Xứ Lạng ngày 18/7/2018
Xem video
Bản tin Tuổi trẻ Xứ Lạng ngày 11/7/2018
Xem video

Văn bản mới

Hướng dẫn số 56 Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII ( 27/08/2018)
Kế hoạch sô 57 Tổ chức Giải cầu lông thanh niên và cán bộ Đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII năm 2018 ( 03/07/2018)
Thể lệ Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc tình nguyện năm 2018 ( 25/06/2018)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh khoảnh khắc tình nguyện năm 2018 ( 25/06/2018)
Công văn sô 339 về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác Đoàn và PTTTN 6 tháng đầu năm 2018 ( 19/06/2018)
Công văn số 341 về việc quy định thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ ( 04/06/2018)
Công văn sô 319 về việc định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2018 ( 01/06/2018)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ( 30/05/2018)
Kế hoạch sô 46 Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong đoàn viên thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2018 ( 22/05/2018)
Kế hoạch phối hợp số 75 Tổ chức chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lạng Sơn, lần thứ VII năm 2018 ( 22/05/2018)
hkqd hkqd
Liên kết website
BẢN TIN TUỔI TRẺ XỨ LẠNG
Phóng sự ảnh Xem danh sách
HKTQĐ 2018 - Ngày thứ bảy (đợt 2)

Số ảnh: 19

Xem album
HKTQĐ 2018 - Ngày thứ sáu (đợt 2)

Số ảnh: 21

Xem album
HKTQĐ 2018 - Ngày thứ năm (đợt 2)

Số ảnh: 17

Xem album
HKTQĐ 2018 - Ngày thứ tư (đợt 2)

Số ảnh: 26

Xem album
HKTQĐ 2018 - Ngày thứ ba (đợt 2)

Số ảnh: 19

Xem album