Đăng nhập | Đăng kí
Chào mừng đến với Website của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.

Tin tức/ Huyện Đoàn Bình Gia hôm nay:17/01/2021


64x64
Huyện đoàn – Hội LHTN huyện Bình Gia tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện mùa đông 2020 xuân tình nguyện 2021

28/12/2020

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Ngày 17/12/2020, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Gia tổ chức Lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 tại xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.
64x64
Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Bình Gia tổ chức hoạt động trang bị kĩ năng thực hành xã hội cho ĐVTN

02/11/2020

Ngày 26/10/2020 Đoàn TT GDNN-GDTX Huyện Bình Gia tổ chức diễn đàn: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2020. Với mục đích: Tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; cung cấp kiến thức và kỹ năng hướng tới chuyển đổi hành vi bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên. Tạo sự chuyển biến đồng bộ trong ĐVTN, tăng cường sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, trung tâm và xã hội trong công tác giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
64x64
CLB Lý luận trẻ Bình Gia tổ chức sinh hoạt định kỳ

02/11/2020

CHỦ ĐỀ :VAI TRÒ CỦA TUỔI TRẺ BÌNH GIA TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NÊN TÀNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
64x64
Bình Gia: 100% đoàn viên, trên 80% thanh niên được học tập, quán triệt về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Kết luận, Chương trình của Đoàn

21/10/2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung chương trình, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cùng các Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; giới thiệu 3 chương trình - 3 phong trào chính của Đoàn trong nhiệm kỳ… Thông qua các hình thức tuyên truyền trong đó hình thức chủ yếu là thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn.
64x64
Huyện đoàn Bình Gia triển khai học tập các bài LLCT cho cán bộ Đoàn và ĐVTN trong toàn huyện

21/10/2020

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị (đã sửa đổi) cho ĐVTN. Với mục đích giúp cho ĐVTN nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
64x64
Giao lưu câu lạc bộ lý luận trẻ huyện Bình gia – Văn quan

21/10/2020

Vừa qua, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ huyện Bình Gia và CLB Lý luận trẻ huyện Văn Quan tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động.
64x64
Huyện đoàn Bình Gia tổ chức các hoạt động khuyến khích đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân

14/10/2020

Với mục đích khuyến khích đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân. Vừa qua, Huyện đoàn Bình Gia đã chỉ đạo chi đoàn UBND huyện và chi đoàn Công an huyện tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

hkqd hkqd
Liên kết website
BẢN TIN TUỔI TRẺ XỨ LẠNG
Phóng sự ảnh Xem danh sách
"Học kỳ trong Quân đội" - Ngày thứ chín: Uống nước nhớ nguồn

Số ảnh: 14

Xem album
"Học kỳ trong Quân đội" - Ngày thứ tám: Thử thách

Số ảnh: 17

Xem album
"Học kỳ trong Quân đội" - Ngày thứ bảy: Khát vọng tuổi trẻ

Số ảnh: 21

Xem album
"Học kỳ trong Quân đội" - Ngày thứ sáu: Học làm người có ích

Số ảnh: 28

Xem album
"Học kỳ trong Quân đội" - Ngày thứ năm: Hành quân dã ngoại

Số ảnh: 26

Xem album
"Học kỳ trong Quân đội" - Ngày thứ tư: Biết ơn bậc sinh thành

Số ảnh: 46

Xem album