Đăng nhập | Đăng kí
Chào mừng đến với Website của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.
Ấn phẩm tuổi trẻ Xứ Lạng
Bản tin số 06
Tải về máy:
Ruot ban tin So 06-2017.pdf
Xem thêm các ấn phẩm khác
Bản tin số 06
Tải về máy:
Ruot ban tin So 06-2017.pdf
Bản tin số 05
Bản tin số 04
Tải về máy:
Ruot ban tin So 04-2017.pdf
Bản tin số 03/2017
Tải về máy:
Ruot ban tin So 03-2017.pdf
Bản tin số 02/2017
Tải về máy:
Ruot ban tin So 02-2017.pdf
hkqd hkqd
Liên kết website
BẢN TIN TUỔI TRẺ XỨ LẠNG
Phóng sự ảnh Xem danh sách
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Số ảnh: 47

Xem album
"HKCA 2017" - Ngày thứ tư: Vượt qua thử thách

Số ảnh: 19

Xem album
"HKCA 2017" - Ngày thứ ba: Trải nghiệm

Số ảnh: 44

Xem album
"HKCA 2017" - Ảnh các Tiểu đội

Số ảnh: 11

Xem album
"HKCA 2017" - Ngày thứ hai: Khám phá

Số ảnh: 34

Xem album
'HKCA 2017" - Ngày thứ nhất: Làm quen

Số ảnh: 38

Xem album