Đăng nhập | Đăng kí
Chào mừng đến với Website của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.

Ấn phẩm tuổi trẻ Xứ Lạng


Ban tin số 01/2018Tải về máy

Bản tin số 06/2017Tải về máy

Bản tin số 05/2017Tải về máy

Bản tin số 04/2017Tải về máy

Bản tin số 03/2017Tải về máy
hkqd hkqd
Liên kết website
BẢN TIN TUỔI TRẺ XỨ LẠNG
Phóng sự ảnh Xem danh sách
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Số ảnh: 47

Xem album
"HKCA 2017" - Ngày thứ tư: Vượt qua thử thách

Số ảnh: 19

Xem album
"HKCA 2017" - Ngày thứ ba: Trải nghiệm

Số ảnh: 44

Xem album
"HKCA 2017" - Ảnh các Tiểu đội

Số ảnh: 11

Xem album
"HKCA 2017" - Ngày thứ hai: Khám phá

Số ảnh: 34

Xem album
'HKCA 2017" - Ngày thứ nhất: Làm quen

Số ảnh: 38

Xem album