Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Huyện Đoàn Văn Lãng

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên, Chủ đề: “Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên thông qua các chương trình, dự án, chính sách vay vốn trên địa bàn huyện”.

10-06-2022 16:54

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay và tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, đề xuất liên quan đến việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên, chủ đề: “Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên thông qua các chương trình, dự án, chính sách vay vốn trên địa bàn huyện”.

         Tại Hội nghị đã có 18 ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại các xã, thị trấn với nội dung tập trung vào các vấn đề: chính sách hỗ trợ, đào tạo, tập huấn, việc làm cho thanh niên; công tác phát triển đồi rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chính sách thu hút các doanh nghiệp vào địa phương để tạo việc làm cho thanh niên; việc hỗ trợ các sản phẩm ocop, sản phẩm truyền thống tại địa phương; các nguốn vốn vay để phát triển kinh tế…

          Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản được Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện trả lời, trao đổi và giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban, ngành huyện tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên trao đổi tại hội nghị; đẩy mạnh việc thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên tham gia thực hiện các chương trình thanh niên tham gia lập thân, lập nghiệp; tiếp tục triển khai chính sách giáo dục đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ khoa học, kỹ thuật; tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp, thị trường lao động cho thanh niên; thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên theo các nhóm đối tượng...
          Hội nghị có gần 200 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia.
 

Tin liên quan