Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Thành Đoàn Lạng Sơn

Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Lạng Sơn triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" năm học 2020- 2021

20-05-2021 08:05

Nhằm đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, thông qua đó giáo dục ý thức tiết kiệm, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy thanh thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội, thời gian vừa qua, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Lạng Sơn đã phát động triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" năm học 2020- 2021 tại 18 Liên đội trường học và 02 Đoàn trường THPT.

        Qua đó, các đơn vị đã triển khai phát động đến 100% học sinh trong nhà trường thu gom các sản phẩm như: giấy vụn, sách, báo, vở... trong quá trình vệ sinh trường lớp hoặc đã qua sử dụng. Kết quả thu được 26 tấn giấy vụn với tổng giá trị trên 84 triệu đồng. Thành quả phong trào được sử dụng để tổ chức các chương trình, hoạt động, từng bước xây dựng, kiến thiết các điều kiện cơ sở vật chất dành cho công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
          Phong trào "Kế hoạch nhỏ" năm học 2020 - 2021 đã góp phần đa dạng hóa các hình thức triển khai phong trào, phát huy tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, "Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ", tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi, học sinh được tham gia phong trào bằng nhiều hình thức khác nhau với mục tiêu cao nhất là giáo dục và hình thành cho các em giá trị tốt đẹp của tình yêu lao động, ý thức cộng đồng, từng bước đổi mới, nâng cao sức thu hút, tính hấp dẫn của công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.
           Một số hình ảnh hoạt động:
Đào Bình - Thành đoàn Lạng Sơn

Tin liên quan