Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tin tức Đoàn - Hội - Đội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn thăm và kiểm tra Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng

14-03-2013 15:13

Thực hiện công văn số 19/BCĐTW, ngày 27/02/2013 về việc kiểm tra tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

       Sáng ngày 13/3/2013, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đến thăm và kiểm tra Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng.
 
Đoàn kiểm tra thăm và làm việc tại xã Sơn Hà
 
       Sau khi nghe chương trình làm việc của Đoàn công tác, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Sơn Hà, thay mặt Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Hà.
       Qua hai năm, triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay, xã Sơn Hà đã hoàn thành 11/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nổi bật ở các lĩnh vực, như: cơ sở hạ tầng đã được nâng cấp, toàn xã đã bê tông hoá được 14.144,6m đạt 73,52%, ngoài ra còn huy động nhân dân đóng góp làm được 4,409 km đường bê tông, tổng trị giá 1.787.869.000 đồng, một số hộ dân đã tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông, tổng diện tích đất đã hiến là 185m2, trị giá 27.650 nghìn đồng; xây mới được 03 tuyến mương thủy lợi dài 148m với tổng trị giá công trình là 121.165.000 đồng; xây dựng phòng học, trường học mầm non, sân trường, cổng trường với tổng kinh phí 141 triệu đồng; công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm, thực hiện tốt, kết quả qua 2 năm đã xoá được 05 nhà dột nát cho người nghèo, trị giá 101.700.000 đồng, hỗ trợ kinh phí cho 13 hộ gia đình theo Quyết định 167 về chính sách hỗ trợ cho người nghèo, trị giá 140.700.000 đồng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì khó khăn lớn nhất của xã Sơn Hà là một bộ phận nhân dân nhận thức về trách nhiệm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, còn cho rằng việc xây dựng nông thôn mới là được Nhà nước đầu tư 100%, do đó ý thức tự giác thực hiện đóng góp, đối ứng chưa nghiêm túc. Việc huy động vốn đối ứng của nhân dân còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác giải phóng mặt bằng chưa kịp thời; thu nhập bình quân đầu người trong xã chưa cao, đời sống nhân dân chưa được nâng lên rõ nét; cán bộ làm công tác tuyên truyền còn thiếu kiến thức về nông thôn mới; nhận thức, kiến thức về quy hoạch nông thôn mới của cán bộ Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã, thôn còn nhiều hạn chế điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai, thực hiện.
       Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Hà. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Sơn Hà cần phải quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: xây dựng hệ thống hạ tầng, chính trị xã hội thật tốt; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần chú trọng về nhu cầu của xã hội và phát triển ngành nghề kinh doanh trên địa bàn; quan tâm tới các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân. Để phấn đấu hoàn thành tốt và về đích trước thời hạn Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Hà trong thời gian tiếp theo.
 
La Mạnh Hải

Tin liên quan