Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tin tức Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

26-02-2013 22:02

Ngày 25/2/2013, Chi bộ phối hợp với cơ quan tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) và góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho cán bộ của Tỉnh Đoàn và Cung thiếu nhi.

 

 
       Tại Hội nghị, các cán bộ đã được nghe 4 chuyên đề: "Nghị quyết của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" và "Kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước" do đồng chí Nguyễn Minh Thơ - Bí thư Tỉnh Đoàn quán triệt; "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế" do đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn quán triệt; "Nghị quyết của Trung ương về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế" do đồng chí Nguyễn Tuấn Nam - Phó bí t Tỉnh Đoàn quán triệt.
        Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6, các cán bộ của Tỉnh Đoàn và Cung thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 6 thảo luận và thông qua; nắm vững những điểm mới quan trọng, cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm.
       Sau khi quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI), Hội nghị đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cơ bản các ý kiến đều đồng tình, đánh giá bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nhiều điểm mới, bố cục và kết cấu chặt chẽ, ngắn gọn thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân..  Ngoài ra, các đảng viên và quần chúng đã tham gia đóng góp vào các nội dung tại Lời nói đầu, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cũng như góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Hội nghị đã có trên 20 lượt ý kiếm đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
 
 
       Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thơ, Bí thư Tỉnh Đoàn đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tham gia xây dựng dự thảo nhằm thể hiện ý chí, nguyện vọng, sự chủ động đóng góp của đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992.

Vi Hà

Tin liên quan