Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Chương trình kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021 tại 4 trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

30-03-2021 20:44

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021; Kế hoạch số 19 - KH/HSVT, ngày 27/10/2020 của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh về việc kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã có 04 buổi làm việc với Hội Sinh viên Việt Nam các trường: Cao đẳng Sư Phạm, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế và Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

        Tại các buổi làm việc, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam các trường Cao đẳng đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021 với chủ đề: “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, ngay từ đầu năm học Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam các trường đã bám sát Chương trình công tác năm học của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị để cụ thể hóa trong việc xây dựng, triển khai, thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên của nhà trường; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên; các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận sinh viên; công tác tuyên truyền về Cuộc vân động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; việc chấp hành Điều lệ, thực hiện Hướng dẫn thực hiện Điều lệ và kỷ luật Hội; công tác thi đua, khen thưởng, chế độ thông tin báo cáo, công tác Hội phí; công tác kiện toàn Ban chấp hành, Ban Kiểm tra các cấp; công tác kết nạp hội viên; chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc triển khai chương trình công tác năm học; tranh thủ, tích cực phối hợp với các đơn vị, cá nhân để xã hội hóa các nguồn lực phục vụ hoạt động phong trào; tạo điều kiện cho công tác Hội phát huy thế mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.
        Kết luận các chương trình làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Lưu Thị Tình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh biểu dương tinh thần làm việc của các đơn vị, đồng chí tiếp thu những kiến nghị, đề xuất và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Hội Sinh viên Việt Nam các trường Cao đẳng đối với công tác Hội và phong trào sinh viên và trong thời gian tới Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tìm cách tháo gỡ, giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất giúp các cấp cơ sở Hội hoạt động hiệu quả. Đoàn công tác cũng lưu ý một số điểm hạn chế cần được khắc phục trong phong trào hoạt động của Hội như: Công tác tuyên truyền, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”; nghiên cứu khoa học; rèn luyện thể chất; hội nhập quốc tế;thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, phát triển và quản lý hội viên; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức Hội Sinh viên các cấp; đặc biệt phải đổi mới phương thức triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên; chú trọng tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng tạo môi trường để hội viên, sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, đồng hành với sinh viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ sinh viên về học tập, sinh hoạt...
          Một số hình ảnh hoạt động:
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan