Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Lạng Sơn với khởi nghiệp, lập nghiệp”

01-10-2021 10:32

Ngày 28/9/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Lạng Sơn với khởi nghiệp, lập nghiệp” tại điểm cầu cấp tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện và 200 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.

         
          Hội nghị đã được nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên tại các điểm cầu. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào các vấn đề về hỗ trợ đào tạo tay nghề, kỹ năng chuyên môn; việc làm, hướng nghiệp; khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ vốn; hỗ trợ chính sách để thanh niên phát triển kinh tế; Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thanh thiếu niên; kinh phí hoạt động công tác Đoàn thanh niên; cùng với đó, Hội nghị đã được nghe những nội dung chính của Luật Thanh niên năm 2020.
      Tại Hội nghị đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản đã được Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh trao đổi, giải đáp được phần nào những tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở của thanh niên trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh Hội nghị đối thoại
 
          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhấn mạnh “Lãnh đạo tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng, tư vấn về hướng đi, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường và luôn đồng hành với thanh niên trên con đường lập nghiệp”. Bên cạnh đó,  lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trực tiếp yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên sáng tạo đổi mới khởi nghiệp trong bối cảnh có sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số hiện nay.
         
      Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh phải đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng, đổi mới các phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên. Đối với đoàn viên, thanh niên cần có tinh thần xung kích sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế, có thật nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn.
Phương Thảo - Ban Tổ chức - Kiểm tra

Tin liên quan