Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

SINH VIÊN LẠNG SƠN THAM GIA HỘI THI "ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG" NĂM 2021

14-05-2021 10:56

Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên Nhà trường. Tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên về hội thi “Ánh sáng soi đường năm 2021” như sau:

1. Các thí sinh tải app, đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên app: Thanh niên Việt Nam
2. Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 24h00 ngày chủ nhật trong tuần.
3. Tổng cộng có 07 tuần thi từ 10/5/2021 đến 27/6/2021. Trong đó có 1 tuần thi thử từ 10/5 - 16/5/2021.
4. Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Mỗi thí sinh có 600 giây (10 phút) để hoàn thành bài thi. Mỗi tài khoản được dự thi không quá 5 lần/tuần. Kết quả cao nhất trong 5 lần thi là căn cứ để trao giải thưởng.
 

Tin liên quan