Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

09-04-2021 15:43

Sáng ngày 8/4/2021,Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lục Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Nam - UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và Trưởng, Phó các Ban, cán bộ Tỉnh đoàn
        Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp cấp bộ đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị từ huyện tới cơ sở luôn chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức như: Các cấp bộ Đoàn đã triển khai Chỉ thị với các chuyên đề dành cho 100% Cán bộ Đoàn và 80% thanh niên; ngoài ra Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội, được 4.357 cuộc, thu hút 89.245 lượt ĐVTN tham gia; tuyên truyền trên website Tỉnh đoàn và các trang mạng xã hội do Đoàn quản lý; hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn và trong các trường học, duy trì tuyên truyền có hiệu quả trên fanpage “Tuổi trẻ Xứ Lạng"; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...
         Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ Lạng Sơn với nhiều nội dung, hình thức triển khai phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Thông qua các hoạt động, các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa nội dung Chỉ thị gắn với các tiêu chí, nội dung trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện, thực hiện lề lối tác phong cán bộ Đoàn và Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới". Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn chú trọng nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng tới chuyển đổi hành vi đạo đức của đoàn viên thanh niên; duy trì hơn 200 ngăn sách Bác Hồ; nhật ký “Thanh thiếu nhi làm theo lời Bác”, hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lạng Sơn”, đợt sinh hoạt chính trị “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn; phong trào “Thiếu nhi Lạng Sơn thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", kết quả tổ chức sinh hoạt chi đoàn về học tập chuyên đề được 5.460 buổi thu hút 163.500 đoàn viên tham gia; tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên website Tỉnh đoàn Tuổi trẻ Lạng Sơn theo gương Bác Hồ vĩ đại thu hút 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức tuyên dương 200 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; soạn thảo và ban hành 50.000 tờ gấp nội dung tiêu chí học tập và làm theo lời Bác; duy trì 200 ngăn sách Bác Hồ; xuất bản trên 121.500 cuốn bản tin “Tuổi trẻ Xứ Lạng”; cấp phát được trên 60.000 tờ rơi làm tài liệu tuyên truyền tại cơ sở. Triển khai trên 200 công trình thanh niên cấp tỉnh, huyện; 8.200 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị trên 28 tỷ đồng; Tặng trên 37.500 suất quà cho hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị 6,2 tỷ đồng; xây dựng 2.000 lò đốt rác gia đình, 2.200 nhà vệ sinh cải tiến với trị giá 3,2 tỉ đồng, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 88.520 lượt người với trị giá 5,6 tỉ đồng; hiến máu tình nguyện thu hút 23.117 đoàn viên đăng ký thu được 18.050 đơn vị máu, đảm nhận 172 đoạn đường thanh niên tự quản, tổ chức trên 85 lớp học bơi miễn phí cho 1.700 thiếu nhi; san lấp ổ gà, tu sửa, phát quang đường giao thông liên thôn, dọn đất sạt lở, khơi thông mương máng thủy lợi được 3.263km; tu sửa đường được 4.260km; đổ mới đường bê tông nông thôn được 187,5 km với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng với 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng được 126 công trình "Thắp sáng đường thôn" dài 68,2km tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá công trình trên 2,1 tỷ đồng, huy động được trên 4.600 ngày công tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như: ra quân dịp Tết ông Táo với sự tham gia của trên 15.400 lượt đoàn viên, tổ chức tổng vệ sinh khu vực các lễ hội, tổ chức 10.230 buổi vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương nội đồng, trồng hơn  630.000 cây các loại.
        Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo làm điểm nhấn trong việc thực hiện Chỉ thị và bước đầu có nhiều kết quả tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên có nhiều chuyển biến tốt, tinh thần xung kích, đi đầu của cán bộ đoàn, của tuổi trẻ được phát huy tối đa qua các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Việc phát hiện, bình chọn và tổ chức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực được các cấp bộ Đoàn quan tâm làm tốt, tạo động lực cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực hưởng ứng và tham gia việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn và các cấp bộ đoàn đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới; Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi Chỉ thị, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện nghiêm túc lề lối tác phong của cán bộ Đoàn. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhất là đối với cán bộ đứng đầu tổ chức Đoàn các cấp.
          Một số hình ảnh tại hội nghị:
                                                                   Thoa Nguyễn – Ban Tuyên giáo

 

Tin liên quan