Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản án xử lý kỷ luật và thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

21-06-2022 11:32

Ngày 21/6/2022, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản án xử lý kỷ luật và thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn cấp huyện bằng hình thức trực tuyến.

        Tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Đoàn Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng, các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn. Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách của 18 Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.
         Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe đồng chí Đoàn Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn truyền đạt các nội dung về kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn của đoàn viên; kỷ luật Đoàn và việc thi hành kỷ luật Đoàn; thẩm quyền thi hành kỷ luật Đoàn; kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đoàn; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật trong các trường hợp thường gặp khi tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và cách xử lý, phương pháp giải quyết theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Điều lệ Đoàn đảm bảo quy định và các hình thức thi đua, khen thưởng của Đoàn.
        Đồng thời, hội nghị đã lắng nghe ý kiến trình bày, trao đổi của các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Thông qua chương trình tập huấn, đã đẩy mạnh việc trang bị kỹ năng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát trong công tác Đoàn, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp; đồng thời, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn làm công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, nắm vững phương pháp áp dụng những quy định, quy chế, quy trình khi triển khai nhiệm vụ; phương pháp giải quyết những vấn đề mới phát sinh, góp phần tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp trong thời gian tới, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                                                          
Phương Thảo, Ban Tổ chức - Kiểm tra

Tin liên quan