Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn triển khai cuộc khi Olympic Tiếng Anh đến cán bộ đoàn

23-07-2021 15:28

Thực hiện Kế hoạch số 383-KH/TWĐTN-BQT, ngày 25/ 5/ 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021”, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phát động hưởng ứng Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III, năm 2021 .

       Cuộc thi diễn ra từ ngày 18.7 đến tháng 10.2021, cuộc thi dành cho cán bộ đoàn, thanh niên khối công chức, viên chức, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trong độ tuổi từ 18 - 35 trên nền tảng website, chatbot tại địa chỉ: olympicenglish.vn/canbotre và ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.
       Nội dung cuộc thi gồm kiến thức tiếng Anh cơ bản, chuyên ngành, theo các nhóm lĩnh vực: lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa Việt Nam, tình hình quốc tế và khu vực, hội nhập quốc tế, các tổ chức đoàn - hội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cũng như các tổ chức thanh thiếu nhi khác.
         Thực hiện Công văn số 1771-CV/TĐTN-TCKT về triển khai cuộc thi Olympic Tiếng anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021, Chi đoàn 26-3 tỉnh đoàn Lạng Sơn đã phát động thi hưởng ứng cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên App Thanh niên Việt Nam với 100% đoàn viên tham gia.
       Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên khối cán bộ, công chức.

 

Tin liên quan