Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

01-07-2021 12:04

Thực hiện Kế hoạch số 293-KH/TĐTN-TCKT, ngày 27/4/2021 về đoàn kiểm tra giám sát năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các chuyên đề 6 tháng đầu năm 2021 đối với 11 đơn vị trực thuộc.

        Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện chủ đề công tác năm “Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”; công tác chuẩn bị thực hiện Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021 gắn với kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chí thi đua các đơn vị đoàn trực thuộc năm 2021. Giám sát việc thực hiện đẩy mạnh phong trào công tác đoàn và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2022.
         Thông qua đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện của từng đơn vị qua đó giúp cho các cấp bộ Đoàn phát hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm kỳ hướng đến Đại hội Đoàn nhiệm kỳ mới.

 

Tin liên quan