Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn: Tuyên truyền thông tin đối ngoại và các kiến thức nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho ĐVTN

17-07-2022 16:48

Ngày 17/7/2022, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền thông tin đối ngoại và các kiến thức nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn và ĐVTN

      Tại hội nghị, Báo cáo viên đã thông tin đến cán bộ đoàn, đoàn viên về công tác đối ngoi của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; vai trò, đóng góp của Việt Nam tại các hội nghị quốc tế, đặc biệt, công tác ngoại giao trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua; quá trình hình thành, phát triển và vai trò, vị thế của tổ chức ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á), cộng đồng ASEAN và quá trình trở thành thành viên; vai trò và sự đóng góp của Việt Nam trong sự phát triển ổn định của ASEAN. Đồng thời, tại chương trình còn cung cấp một số kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng hội nhập quốc tế… cho cán bộ đoàn, đoàn viên của đơn vị.
      Thông qua Hội nghị đã giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên dễ dàng nắm bắt thông tin về hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Tin liên quan