Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn: Tổ chức học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

26-05-2022 07:40

Nhằm triển khai thực hiện tổ chức Học tập lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh theo quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ngày 17/5/2022 Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 cho cán bộ, đoàn viên.

      Tại hội nghị, cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập quán triệt các nội dung chuyên đề dành cho cán bộ đoàn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. 

      Qua đó, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới, đồng thời chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ở từng địa bàn khác nhau.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

Tin liên quan