Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn tổ chức kế hoạch kiếm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021

17-05-2021 14:14

Thực hiện Kế hoạch số 293-KH/TĐTN-TCKT ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, giám năm 2021, Thông báo số 264-TB/TĐTN-TCKT ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về lịch kiểm tra, dự sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng sơn đã tổ chức kiểm tra định kỳ 7 đơn vị đoàn cấp huyện và 7 đơn vị đoàn cơ sở.

   Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị, thực hiện chủ đề năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai có hiệu quả, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng và đồng hành với thanh thiếu nhi; triển khai tốt các công trình, phần việc thanh niên, đặc biệt trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Các đơn vị đoàn được kiểm tra đã chủ động  tập trung thực hiện, triển khai các nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân với nhiều hình thức được triển khai; thăm, tặng quà cho các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện, Trung tam y tế; huy động ủng hộ nguồn lực và các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn … ; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân vùng dịch...

       Thông qua hoạt động kiểm tra này, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế của từng đơn vị, nắm bắt kịp thời những kiến nghị đề xuất của cơ sở, có những định hướng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm.

Tin liên quan