Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương “Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc” năm 2021

25-10-2021 20:52

Ngày 22/10/2021, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương “Gia đình trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 – 2021”.

        Dự chương trình tuyên dương có đ/c Đinh Thị Anh Thư – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, các đ/c lãnh đạo Tỉnh đoàn và trên 300 đoàn viên thanh niên.
         Với mục đích biểu dương và tôn vinh những gia đình điển hình, tiêu biểu; xây dựng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam cho ĐVTN, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam  và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình Việt Nam; vận động ĐVTN tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ, 22 gia đình được tuyên dương đều là những gia đình trẻ tiêu biểu, có nhiều nỗ lực, phấn đấu hài hòa giữa việc nước và việc nhà để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc.
 
 
Đ/c Đinh Thị Anh Thư – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn
(ngoài cùng bên phải), đ/c Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn
(ngoài cùng bên trái) trao hoa và bằng khen cho các gia đình trẻ tiêu biểu.
 
         Tại buổi lễ, các gia đình trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm, gìn giữ hạnh phúc gia đình, chia sẻ nhưng khó khăn trong công việc và cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Qua đó, nâng cao nhận thức cho các cấp bộ Đoàn và cán bộ, ĐVTN về vị trí của gia đình; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình; kĩ năng tổ chức cuộc sống gia đình và đẩy mạnh tổ  chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh nhằm góp phần thực hiện các mục tieu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.
Ánh Hồng

 

Tin liên quan