Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện

11-05-2022 15:10

Sáng ngày 09/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng chuyển đổi số diễn ra với hình thức trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện. Trước đó, Hội nghị tập huấn lần thứ nhất cũng đã được tổ chức vào chiều ngày 06/4/2022.

      Với mục đích đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và năm Đại hội Đoàn các cấp, nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng để khai thác sử dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ trong các hoạt động Đoàn, Hội, Hội nghị đã cập nhật, bổ trợ kiến thức cũng như kỹ năng, phương pháp sử dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn. Trong khuôn khổ của Hội nghị tập huấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng quán triệt, triển khai việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý đoàn viên và App “Thanh niên Việt Nam”.
       Thông qua Hội nghị, ngoài việc nắm rõ về kỹ năng chuyển đổi số đây cũng là cơ hội để cán bộ Đoàn các cấp trong toàn tỉnh có cơ hội trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động Đoàn, Đội cũng như thực tiễn công việc.
Phương Thảo, Ban Tổ chức – Kiểm tra

Tin liên quan