Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn kiểm tra và giám sát chuyên đề năm 2021

18-08-2021 09:12

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch số 02-KH/UBKT ngày 26/04/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn về việc kiểm tra, giám sát chuyên đề năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề tại 4 đơn vị. Thành phần làm việc tại các cuộc kiểm tra, giám sát gồm Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở được kiểm tra, giám sát.

     Nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung vào kiểm tra việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động cua Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc triển khai các nội dung hưởng ứng các đợt thi đua cao điểm. Việc triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
       Đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong việc triển khai các mô hình giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp và hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; công tác phát triển đoàn viên mới được các đơn vị quan tâm, thực hiện đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. Bên cạnh đó, cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà các đơn vị còn mắc phải như: chậm củng cố, kiện toàn cán bộ Đoàn các cấp còn thiếu khuyết; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn chưa đảm bảo; chỉ tiêu giới thiệu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên đạt thấp; việc duy trì sinh hoạt chi đoàn chưa tốt; triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn chưa quyết liệt, đồng bộ…
       Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Tin liên quan