Đoàn trường CĐYT

Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1, đường Văn Cao, phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3812.138 / Fax: 0205.3812.138
Email: banbientapttxl@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh đoàn Lạng Sơn.